Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meerdere rechthebbenden voor een graf


7 december 2019

Vraag nummer: 59438

Beste,

Ik heb hier al een aantal topics over gelezen op uw forum, dat het niet in de wet staat dat er maar 1 rechthebbende mag zijn van een graf, maar dat het een regel is van begraafplaatsen zelf. Ik snap, vanaf een begraafplaats standpunt, dat het voor hun handig en makkelijk is. Echter is het te bizar voor woorden dat maar 1 iemand kan doen en laten met het graf wat hij wil, soms tegen de zin in van andere. Mijn broertje is bij ons rechthebbende, gelukkig is het contact goed. Maar je weet nooit hoe het loopt in het leven of dat we het ergens oneens over gaan zijn. Hebben mijn zusje en ik, als het er ooit op aankomt echt niets in te brengen over bijv. het eventueel verwijderen van het graf van mijn moeder??
Dat zou namelijk echt te zot zijn, dat wij als dochters niets te vertellen hebben daarover. Dat is dus vraag 1.

Mijn tweede vraag is, aangezien het een regel is van begraafplaatsen zelf en er volgens de wet meerdere rechthebbende mogen zijn, kun je dan eisen/ afdwingen dat zij toch ons 3en rechthebbende maken? Dat wij alle 3 netjes kunnen beslissen over het graf van onze moeder?

Bij voorbaat dank voor uw info.

Met vriendelijke groet,

G.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik sprak enkele dagen geleden een mevrouw die inmiddels ruim een jaar op de administratie van de begraafplaats van een gemeente met ruim 60.000 inwoners werkte. Zij vertelde dat ze het werk heel leuk vindt. Maar wat haar het meest verbaasde was het grote aantal ruzies binnen families over begrafenissen en het graf.

Als meerdere mensen samen rechthebbende van een graf zijn, dan moeten al die mensen samen toestemming geven voor bijvoorbeeld een bijzetting in het graf of voor het plaatsen en veranderen van de grafsteen. Als een van de rechthebbenden de bijzetting weigert of op vakantie is, in coma ligt of overleden is, kan in het graf niet begraven worden. Dat geldt ook als er slechts 1 rechthebbende is, maar 2 of meer maakt het risico groter. Met 3 personen heb je 3 keer zoveel kans op het op wereldreis zijn of in coma liggen dan wanneer 1 persoon rechthebbende is. In ieder geval is het zo dat 1 rechthebbende geen ruzie met zichzelf kan hebben en zijn eigen beslissingen niet blokkeert.

Als het aankomt op zaken als het verwijderen van het graf, of het opgraven en herbegraven van een overledene, zijn er andere regels die andere nabestaanden dan de rechthebbende de kans geven in te grijpen.
Een rechthebbende kan een graf normaal gesproken niet laten ruimen; dat is een bevoegdheid van de houder van de begraafplaats. Als een rechthebbende afstand doet van het graf en tegen de beheerder zegt dat het graf wat hem betreft geruimd mag worden, hoeft de beheerder dat niet te doen. Hij kan het graf dan uitgeven aan een ander familielid. Iemand die belang heeft bij een graf, kan bij de administratie van de begraafplaats een brief deponeren waar hij aangeeft een graf altijd te willen laten voortbestaan en verzoekt om hem te waarschuwen als het graf vrij komt. Dan kan hij de nieuwe rechthebbende worden. Zie eerdere vragen in de subrubriek 'Graf ruimen' en 'Graf overschrijven'.

Voor zaken als een opgraving is een vergunning van de burgemeester nodig. Die vergunning is mede bedoeld om andere belanghebbenden de gelegenheid te geven in te grijpen wanneer er iets gebeurt. Zie vragen in de subrubriek 'Opgraven'.

Dan uw vraag of je een begraafplaats kunt dwingen om 3 personen samen rechthebbende te maken. Nee, daar is een begraafplaats niet toe te dwingen. Alle begraafplaatsen in Nederland hanteren dezelfde regel dat er slechts 1 rechthebbende kan zijn. In de verordeningen en reglementen staat dat het grafrecht door een persoon kan worden aangevraagd en telkens op een (1) andere persoon kan worden overgedragen. U kunt er een rechtszaak van maken, maar ik geef u weinig kans om die te winnen. Ik zou het wel toejuichen als u een zaak zou beginnen, want jurisprudentie is altijd welkom.

Er zijn ook andere manieren om samen afspraken te maken over een graf, namelijk door als broers en zussen samen een schriftelijke overeenkomst aan te gaan, waarin dat principe wordt vastgelegd. De gezamenlijke besluiten moeten dan door de rechthebbende worden uitgevoerd of overgebracht.
Je zou als familieleden ook samen een vereniging of stichting of een andere rechtspersoon kunnen aangaan, waarvan het bestuur de rechthebbende van het graf zou kunnen worden. Dan hebben alle leden van de vereniging inspraak; de meerderheid beslist dan wat het bestuur van de vereniging als rechthebbende moet doen of laten. Een stichting heeft alleen een bestuur, geen leden. Ook dan kunnen de bestuursleden unaniem of met meerderheid van stemmen - net wat in de statuten bepaald is - beslissen hoe de rechtspersoon als rechthebbende van het graf moet handelen.
Je kunt ook samen een BV of een NV aangaan, maar dat maakt het onnodig complex, omdat je dan in beginsel een maatschappelijk kapitaal moet storten. Een vereniging of stichting is eenvoudiger voor het doel om een familiegraf te beheren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE