Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meerdere rechthebbenden graf


19 september 2019

Vraag nummer: 58620

we hebben een graf waar de huurtermijn van is verlopen op 01-01-2019 als rechthebbende staat op het document van 2002( toen is de laatste kist in dit graf geplaatst) staat als rechthebbende: Kinderen ...... p/a .......straat.... in onze administratie hadden wij overgenomen als rechthebbende diegene die woont op dat adres. nu zegt deze mevr dat zij niet als enige rechthebbende is en wij niets kunnen beslissen zonder dat "alle kinderen......"akkoord zijn.. hoe nu te handelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik hoef u niet uit te leggen hoe onhandig en onverstandig het is om 'de kinderen' of 'de erfgenamen' te registreren als rechthebbende. Dat kan eigenlijk ook helemaal niet, omdat de tenaamstelling van een grafrecht juridisch gezien een beschikking is, of althans behoort te zijn, die bij brief aan betrokkene wordt medegedeeld. In 2002 was dat ook al zo.

Dat in dit geval de betreffende mevrouw zegt dat zij niet als enige rechthebbende is en dat er niets kan worden besloten zonder dat alle kinderen akkoord zijn, kan deze mevrouw wel denken, vinden of voelen, maar is juridisch gezien onjuist. Volstrekt onjuist, zelfs.
Daar kan, mag en hoeft u als gemeente geen rekening mee te houden.

In dit geval is het echter heel makkelijk voor de gemeente. Het grafrecht is begin dit jaar verlopen en de persoon of personen die eerder als rechthebbende te boek stond(en), dan wel dat meende(n) of vond(en), is of zijn nu geen rechthebbende meer.
Het graf is nu dus vrij van rechten van iemand. De eerste de beste persoon die het grafrecht wil hebben, kan het krijgen. Daar is geen toestemming van een vroegere rechthebbende(n) of van diens familieleden voor nodig.

U kunt de voormalige rechthebbende mevrouw berichten dat als zij wenst, zij het grafrecht kan verlengen. Of zij daarover overleg wil plegen met broers en zussen of anderen, is haar zaak; daar hebt u als gemeente niets mee te maken.
Ik zou u adviseren om als u geen duidelijk en snel antwoord krijgt van de betreffende mevrouw, een bordje te plaatsen bij het graf, met de oproep aan belanghebbenden om contact op te nemen met de administratie. U kunt belanghebbenden die zich melden dan berichten dat de grafrechten verlopen zijn en dat iemand ze kan verlengen. En wel de eerste persoon die zich nu meldt. Komt er binnen een jaar niemand die de grafrechten wil verlengen, dan kunt u het graf(monument) ruimen.
Dat kunt u dan natuurlijk ook aan die mevrouw berichten: als niemand het grafrecht verlengt, wordt het graf geruimd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE