Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag een uitvaartondernemer belanghebbende / rechthebbende zijn van een graf


29 oktober 2019

Vraag nummer: 59080

Hallo,
mag een begraafplaats bij de nabestaanden verifiëren of zij een uitvaartondernemer de opdracht hebben gegeven om zich als belanghebbende / rechthebbende van het graf te laten registeren?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is formeel wel mogelijk dat een uitvaartondernemer rechthebbende van een graf is, maar het lijkt mij niet wenselijk. De rechthebbende van een graf kan besluiten welk monument op een graf geplaatst kan worden; de rechthebbende kan besluiten om iemand op te laten graven (of niet), de rechthebbende kan besluiten om de grafrechten te verlengen (of niet), de rechthebbende kan besluiten wie verder nog in het graf begraven mag worden (of niet) en de rechthebbende kan afstand doen van een graf. Dat zijn kwesties waar een familie zelf zeggenschap over moet hebben en houden lijkt mij.

Misschien is het een misverstand. Misschien beseft de familie niet wat de gevolgen zijn. Misschien is de familie nog geld verschuldigd aan de uitvaartondernemer en is dit een manier van de uitvaartondernemer om de familie onder druk te zetten. Maar dat lijkt me niet wenselijk.

Het lijkt mij verstandig om als begraafplaatshouder met de familie hierover in overleg te treden en te vragen of het een bewuste keuze is en of men de gevolgen wel beseft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE