Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verlenging grafrecht t.l.v. erfgenamen?


26 november 2015

Vraag nummer: 44367

Het grafrecht eindigt binnen afzienbare tijd. De gemeente biedt de mogelijkheid het grafrecht te verlengen met dezelfde periode als in de eerste periode. Daaraan zijn kosten verbonden die m.i. voor rekening komen van de erfgenamen.
Wat gebeurt er als een minderheid niet van plan dat deel voor diens rekening te nemen terwijl de meerderheid van de erfgenamen een verlenging wil van de grafrechten. En omgekeerd, als een meerderheid van de erfgenamen geen verlenging van de grafrechten wil? Of gaat verlengen sowieso voor op ruimen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Gaat het om een graf dat ongeveer 20 jaar geleden in gebruik is genomen en waarvan de eerste termijn nu verstrijkt?

Het is geen automatisme dat erfgenamen na ongeveer 20 jaar nog zouden moeten betalen voor het verlengen van een graf. Er is juridisch gezien alleen een verplichting als de erflater bij testament uitdrukkelijk heeft gestipuleerd dat de erfgenamen verplicht zijn (als zij de erfenis aanvaarden) om de grafrechten een aantal malen te verlengen. Moreel is er misschien een verplichting als het bijvoorbeeld gaat om kinderen, die van hun ouders een riante erfenis hebben ontvangen, terwijl bekend is dat de ouders sterk hechtten aan een lange grafrust. Maar morele verplichtingen zijn niet afdwingbaar.

Verlengen gaat niet voor op ruimen. Er is geen verplichting om de grafrechten te verlengen. Men mag de rechten verlengen, maar moet niets.

In het geval dat een deel van de kinderen wel verlenging van de grafhuur wenst en een deel er geen behoefte aan heeft, ligt het mijns inziens voor de hand dat de kinderen die de verlenging wensen, deze ook samen betalen. En dat de kinderen die geen behoefte hebben aan de verlenging, daar financieel niet in participeren.

Maar dit kan binnen sommige families scheve ogen geven. Misschien is het een betere afspraak om als kinderen samen af te spreken dat bij meerderheid van stemmen besloten wordt om te verlengen of niet, maar zo ja, dat alle kinderen dan bijdragen om scheve ogen te voorkomen.
Het is echter niet ondenkbaar dat sommige kinderen de kosten minder makkelijk kunnen dragen dan andere. Althans, binnen veel families is dat zo. Het is redelijk om daar ook rekening mee te houden.

Het door u beschreven probleem komt in veel families voor, in tal van varianten. Bijvoorbeeld als een van de kinderen overleden is, wordt dan van diens weduwe of weduwnaar of diens kinderen verwacht dat zij financieel bijdragen?

Een goede oplossing is het als meteen na het overlijden en voor het verdelen van de nalatenschap een bedrag apart wordt gezet voor toekomstige kosten van het graf. Voor de verlenging van grafrechten en voor calamiteiten met het grafmonument.
Als een van de kinderen dat bedrag beheert, geeft dat echter bepaalde problemen. De Belastingdienst beschouwt dat bedrag als eigen geld waar iemand belasting over betaalt en bij het overlijden valt het gewoon in de erfenis. Bij een echtscheiding moet het in principe gedeeld worden. Je kunt als particulier geen geld apart houden voor een bijzonder doel. Het wordt onderdeel van het eigen spaargeld met alle gevolgen van dien.
Een oplossing is dan het beheer uit te laten voeren door een stichting. Die kan het geld wel apart houden en behoeden voor de gevolgen van overlijden, scheidingen en andere problemen.
In Nederland is er een stichting die speciaal gericht is op het beheer van gelden in dit soort situaties: de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Als meteen na het overlijden met deze stichting was afgesproken dat zij het graf een bepaald aantal jaren of zelfs 'eeuwigdurend' in stand zou houden, zouden de kosten direct uit de erfenis betaald kunnen worden (en wellicht in mindering zijn gekomen op de erfbelasting). Dan zouden nu geen lastige besprekingen tussen erfgenamen nodig zijn.
Overigens kan Grafzorg altijd nog ingeschakeld worden als het de bedoeling is om in een keer meerdere termijnen van verlengingen te regelen.

Nog een laatste idee. Ik ken een vergelijkbare discussie in een bepaalde familie. De een wilde het graf wel verlengen en dat betalen; een ander zei 'Ik kom er nooit en wil niets betalen', een derde zei 'Ik wil wel maar kan niets betalen' enz. enz. Toen was er een alleenstaand kind dat besloot om een aanzienlijk deel van de eigen nalatenschap af te zonderen en om Grafzorg als erfgenaam te benoemen met de verplichting om het graf van haar ouders zo lang mogelijk in stand te houden. Dan hoefden broers en zussen er niet aan bij te dragen en bleef hen een lastige discussie bespaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE