Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud graven ineens betalen?


1 april 2020

Vraag nummer: 60414

Nadat onze moeder (was de laatste van de familie ), heb ik de onderhoudskosten van de 3 familie. graven. Daarvoor waren de kosten voor moeder, zij betaalde per jaar.
Nu wil het kerkelijk bureau dat ik, nadat het onderhoudscontract was afgelopen,€ 1560,00 ineens betaal, zulks ik niet kan ,maar ook niet wil.
Na enig gesteggel, mag ik het in 2 periodes van van vijf jaar betalen, met de verplichting eind december een bedrag van €150,00 te betalen. Daarna zal het worden herzien werd gezegd, waarop ik zei dat het dan duurder zal worden gemaakt. Dat zou niet gebeuren, ik moest vertrouwen hebben. Echter, in het reglement staat tevens; in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerkenraad .
Wat is de toezegging waard over het vertrouwen en wat zijn mijn rechten.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan op een dergelijke vraag geen antwoord geven als u niet schrijft om welke begraafplaats het gaat en ik geen inzage heb in het reglement, de tarieven en correspondentie over deze kwestie.
Dat heb ik u gemaild en u hebt mij afschriften van het reglement, akte en correspondentie gestuurd.
Nu kan ik inhoudelijk wel iets zeggen.

Welnu, het gaat niet om onderhoudsrechten, maar om het verlengen van grafrechten. De kosten van onderhoud zijn in de tarieven van de grafrechten inbegrepen.
Sinds 2010 is de Wet op de lijkbezorging zo veranderd, dat grafrechten niet meer jaarlijks kunnen worden verlengd, maar voor een minimale termijn van 5 jaar.

Het is dus geen onwil van het kerkelijk bureau om per se iets voor 5 jaar te willen regelen, Het is tegenwoordig wettelijk voorschrift.

Echter, ik zie en hoor vaak dat het voor mensen moeilijk is om grote bedragen in een keer op tafel te leggen. Gelukkig is het zo dat het kerkelijk bureau bereid was om een regeling met u te treffen om - ook al wordt een overeenkomst voor 5 jaar aangegaan - de kosten jaarlijks te betalen. Juridisch kan dit ook. Maar men is er niet toe verplicht.

Dat het jaarlijks te betalen bedrag telkens een beetje wordt opgehoogd, van 150,- naar 156,- euro, in lijn met de inflatie, is niet onredelijk. Een verhoging van een paar euro lijkt mij niet de moeite waard om moeilijk over te doen.

U hebt er geen recht op om in jaarlijkse termijnen te betalen. Het is een tegemoetkoming aan u en misschien ook aan andere mensen voor wie het ineens betalen van een groot bedrag een probleem is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE