Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud graf (voorbeelden goedkoop en duur)


17 oktober 2019

Vraag nummer: 58923

Zou u mij kunnen vertellen of en hoeveel het onderhoud kost van een graf

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn een kleine 4.000 begraafplaatsen in Nederland. Iedere begraafplaats hanteert eigen tarieven. Wat het onderhoud van een graf kost, moet u daarom bij de administratie van de betreffende begraafplaats vragen.

Om u een indruk te geven van de verschillen, noem ik u eerst twee uitersten.
Een aantal kleine kerkelijke begraafplaatsen in Friesland rekent ongeveer 12,- euro onderhoudskosten per jaar. Dat is niet duur.
Het andere uiterste is de kerkelijke rechtspersoon Stichting Katholieke Begraafplaats Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar wil het bestuur voor het verlengen van een grafrecht met 5 jaar - naast het grafrecht - tevens het bedrag van 10.000,- euro als bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats in rekening brengen. Omdat ik het niet kon geloven toen ik dit een paar weken geleden hoorde, heb ik van een rechthebbende de correspondentie en overeenkomst met de SKB opgevraagd; het bleek inderdaad zo te zijn. Dat lijkt mij wel duur.
Ik vermoed dat dit binnenkort tot een klacht bij de bisschop van Rotterdam zal leiden.

Om u een iets reëler beeld te geven: bij een kerkelijke begraafplaats moet u bij jaarlijkse onderhoudskosten aan een bedrag rond 50,- euro denken. Bij gemeentelijke begraafplaatsen aan ongeveer 100,- euro.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE