Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten graf (groot)ouders Nijkerk


2 februari 2002

Vraag nummer: 630  (oude nummer: 469)

Sun Nov 4 18:19:18 2001

Geachte heer,

Graag wil ik het volgende weten;

Mijn moeder is in 1992 overleden. Mijn vader heeft vanaf die periode altijd onderhoudskosten betaald.
Nu mijn vader in 2000 overleden is, komt de Gemeente Nijkerk met de rekening naar de nabestaande voor onderhoudskosten (schoonhouden van het graf en tevens kreeg ik de mededeling dat de Gemeente ieder jaar een bedrijf laat komen om de steen schoon te maken).
Ik heb in 2000 zelf het hele jaar het onderhoud o.a. gras kort houden (steen was nog niet teruggeplaatst) zelf gedaan en wil dit ook zelf blijven doen.
Volgens de Gemeente mag dit wel, maar de rekening moet wel betaald worden.
Mijn vraag aan u is, ben ik verplicht deze kosten te betalen?

Ik vraag mij tevens af of dit overgedragen kan worden aan kinderen (erfgenamen).
Want wat mijn vader in het verleden afgesloten heeft, heb ik toch niets mee te maken?

Tevens krijg ik een rekening van de Gemeente voor mijn grootouders.
Mijn vader heeft dit altijd betaald omdat dit een wens was van mijn moeder.
Ik heb de Gemeente de mededeling gedaan dit niet te willen betalen.
Nu moet ik hiervoor een bezwaarschrift indienen of dit kwijtgescholden kan worden.
Ook hierover zou ik graag informatie over ontvangen hoe te handelen.

Beide graven zijn gekocht.

Vrgr.

Robert Schutter

Antwoord:

Sun Nov 4 21:14:28 2001

Geachte heer Schutter,

De gemeente Nijkerk heeft in haar in 1976 in werking getreden en nog steeds geldende beheersverordening bepaald dat het onderhoud van de graven door of vanwege de gemeente geschiedt (artikel 22). Of u (of ik) dat onnodig vinden en of u wel of niet zelf iets aan het onderhoud van het graf of de graven doet, doet er dan niet toe. Het is (lokale) wet. U bent dus verplicht om deze kosten te betalen.

Ja, de lasten kunnen overgedragen worden aan kinderen of andere erfgenamen als er andere erfgenamen zijn. U zegt dat u er niets mee te maken hebt, wat uw vader in het verleden afgesproken heeft. Dat heeft u wel. De erfgenamen nemen alle rechten en alle plichten van de overledene over, tenzij zij de erfenis niet aanvaarden. Alle plichten houdt in dat wanneer een ouder in een huurhuis woonde en overlijdt, vanaf de dag van overlijden de huur voor rekening van de kinderen komt, dat zijn per direct voor de kosten van het abonnement van de krant opdraaien, dat zij de openstaande rekening van de tandarts moeten voldoen en ook dat zij bijvoorbeeld een huurovereenkomst voor een graf voortzetten en moeten betalen. Dat alles geldt tot wederopzegging. De huur kunt u opzeggen, het abonnement op de krant ook enz. Dat geldt ook voor de huur van een graf, alleen zit u daar vast aan de minimumtermijn van een lopend grafrecht.
Stel dat het graf van uw moeder uit 1992 voor 20 jaar is uitgegeven, moet er dus tot 2012 betaald worden. Pas dan kunt u niet verlengen en stopt de verplichting. Nu meen ik dat graven in Nijkerk in het verleden voor 50 jaar zijn uitgegeven. Dat lijkt me wel een erg lange termijn om aan vast te zitten. Ik kan me voorstellen dat het grafrecht dan toch eerder kan worden opgezegd.

In beginsel geldt voor het graf van uw grootouders hetzelfde. De rechten, maar ook de plichten zijn op u overgegaan.
U kunt de gemeente wel mededelen dat u niet wilt betalen, maar het is maar de vraag of de gemeente daar een boodschap aan heeft. Het is geen vrijwillig betalen; u zit in principe vast aan een door uw (groot)ouders aangegane verplichting. De onderhoudsbijdrage is ook niet zomaar een betaling, het is een belasting. Of die belasting kwijtgescholden kan worden, kan ik niet beoordelen. Ik weet dat erg veel gemeenten in hun legesverordening voor lijkbezorgingsrechten (waar het hier formeel om gaat) hebben staan dat géén kwijtschelding mogelijk is. Of dat in Nijkerk ook in de legesverordening staat weet ik niet, omdat ik die niet in mijn archief heb.
Maar als de gemeente u heeft aangegeven dat u kwijtschelding kunt vragen, zal die mogelijkheid waarschijnlijk wel bestaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 november 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE