Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten eeuwige grafrust


23 november 2017

Vraag nummer: 52853

Een kerkhof wil mij de gelegenheid bieden om op haar kerkhof, onze familiegraven de eeuwige rust te verlenen. Vraag van de kerkvoogdij luidt: wat heb je daarvoor over; dus wat kost dat? Kunt u mij enige vastigheid in die discussie geven?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Daar kan ik geen concreet antwoord op geven. Ik denk dat als de begraafplaats bereid is om een graf voor onbepaalde tijd uit te geven, dat ze daar zelf de voorwaarden voor moet formuleren. Wettelijk gezien is het trouwens niet mogelijk om bestaande graven tot 'voor eeuwig' te verlengen; men mag een bestaand graf slechts voor maximaal 20 jaar verlengen (en dan weer telkens opnieuw, maar niet in een keer. De wetgever wil dat er geen situaties ontstaan waarbij niemand meer verantwoordelijk is voor de graf omdat mensen voor het einde van het aflopen van de termijn overlijden; althans die situaties ontmoedigen). Wat wettelijk wel kan, is het lopende grafrecht laten vervallen en dan het graf opnieuw uitgeven voor onbepaalde tijd.

Wat ik zie is dat tarieven voor graven per begraafplaats erg uiteen kunnen lopen. Zeg maar tussen 500,- en 9.000,- voor twintig jaar. Dat hangt van vele factoren af. Kerkelijke begraafplaatsen zijn vaak relatief goedkoop, maar er zijn uitzonderingen. Wat het tariefniveau van 'uw' begraafplaats is, weet ik niet, want u hebt niet geschreven om welke begraafplaats het gaat.

Bij onderhandelingen is het altijd onverstandig om als eerste een bedrag te noemen. U zult zien dat professionele onderhandelaars dat altijd vermijden. Stel dat iemand ergens eigenlijk 1.000,- voor wil hebben, dan probeert hij dat zo lang mogelijk onduidelijk te houden. Want als de ander het eerst 2.000,- zegt, kan hij eerst wat moeilijk kijken, maar er misschien wel 2.250,- uit slepen. Dat is het dubbele van wat hij werkelijk wilde. Makkelijk verdiend door niet als eerste iets te zeggen. Als de andere partij 250,- zegt, kun je natuurlijk ook meteen zeggen dat dat onrealistisch is etc. en toch op 1.00,- uitkomen.
De partij die het eerst iets zegt, is dus in het nadeel.
Ik zou dus als ik u was het bestuur van de begraafplaats vragen naar wat het wil hebben.

Wanneer u de graven echt voor onbepaalde tijd wilt behouden, komt er echter veel meer bij kijken dan alleen een bedrag betalen. Zeer waarschijnlijk heeft de begraafplaats een beheersreglement. Daar staat waarschijnlijk in dat na het overlijden van de rechthebbende binnen een bepaalde periode, meestal 1 jaar, zich een nieuwe rechthebbende moet hebben gemeld, op straffe van het vervallen van het grafrecht. Dan doet het er niet meer toe wat u betaalt hebt: het recht kan toch vervallen. Hoe lost u dat op? Dan zou u een overeenkomst moeten hebben waar in staat dat dergelijke ontbindende voorwaarden niet gelden voor dit geval. Voorts geeft de wet de mogelijkheid om een grafrecht te laten vervallen als het monument kapot gaat. Hoe voorkomt u dat de begraafplaats ooit die wettelijke regel gaat toepassen?

Ik zou in uw geval bij de begraafplaats uitlokken dat zij een bedrag en eventuele nadere voorwaarden noemt en dan een afweging maken.

Ik zou u dan ook in overweging willen geven om nadat de begraafplaats haar prijs heeft genoemd, een offerte voor behoud van de graven op te vragen bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Zij kan ook een berekening maken wat het kost als zij de de graven in stand houdt. Deze stichting heeft duizenden graven in beheer, zal nooit overlijden en men kan er ook een regeling treffen voor het geval het grafmonument dreigt te bezwijken.

Zie over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE