mijn vraag nummer 28912 en Uw daarop volgend anwoord, heb ik de volgende mail naar het Kerkbes" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten bij niet verlengen grafrechten 2


15 september 2012

Vraag nummer: 29007

mr. W.G.H.M. van der Putten

Verwijzend naar mijn vraag nummer 28912 en Uw daarop volgend anwoord, heb ik de volgende mail naar het Kerkbestuur gestuurd.

"Bij de huur van het graf van mijn vader in 1970 is aan mij noch aan mijn moeder een mededeling gedaan dat bij het einde van het grafrecht nog een bedrag verschuldigd zou zijn voor ruiming van het graf.
Indien deze regel al bestond op het moment van vestigen van het grafrecht, en deze is ondertekend door mijn moeder, zou Ik graag een afschrift of kopie hiervan zien.
Bovendien is de consequentie niet tijdig voor het sluiten van het grafrecht aan de kinderen medegedeeld.
De laatst huur liep tot 2005".

Hierop kreeg ik het volgende antwoord:

Hallo dhr. J.Coenders,

hierbij willen we reageren op uw mailtje van deze week.

Wettelijk gezien is uw familie "huurder" van het graf van uw vader. In de wet staat dat u het recht heeft, om het graf zelf op te ruimen of te wel in de oude staat terug te brengen. Aan de normen van ons kerkhof. Of wij laten het graf ruimen waar uiteraard ook kosten aan verbonden zijn.
Wij vernemen graag van u hoe u verder wilt gaan. Als u het graf zelf wilt ruimen zijn er ook wettelijke bepalingen waar u zich aan dient te houden, wij zullen u graag op de hoogte brengen als u voor deze oplossing kiest.
M.Vr.Gr. Henk Canisius

Op de door mij gestelde vragen krijg ik in deze mail echter geen antwoord. Kunt U mij zeggen hoe ik hiermee verder moet. Naar welk artikel in de Wet kan ik eventueel verwijzen ?

Uw antwoord tegemoetziend en met vriendelijke groeten,
JHMH. coenders.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze zaak zal in 2 stappen moet worden opgelost.

De eerste stap is de volgende.
Niet u moet naar een artikel in een wet verwijzen; de parochie moet dat. Zij wil iets van u (geld) en dus zij zal moeten bewijzen dat die vordering gegrond en rechtmatig is. Ik kan u nu al voorspellen dat dat de parochie niet zal lukken, maar het is altijd beter als zij daar zelf achter komt doordat zij niets kan vinden, dan wanneer u het stelt. U hebt het al gesteld, maar men gelooft u niet. Dan moet men het zelf ontdekken.

Ik zou, als ik u was, de parochie antwoorden met een bericht van de volgende strekking:
‘Geachte heer,
Dank voor uw e-mail van … (datum).
U schrijft dat mijn familie wettelijk gezien "huurder" van het graf van onze vader is; ik verzoek u mij concreet aan te duiden om welke wet en welk(e) wetsartikel(en) het gaat.
U schrijft ook dat in de wet staat dat wij het recht hebeben om het graf zelf op te ruimen of te wel in de oude staat terug te brengen.
Ik verzoek u mij ook hier concreet te noemen om welke wet en welk(e) wetsartikel(en) het gaat.
Met vriendelijke groet,
..... (uw naam).’

Dan ben ik heel benieuwd naar de reactie.
Ik kan u voorspellen dat men geen wet en geen wetsartikel kan noemen; althans geen die ergens op slaat.
De parochie spreekt over de ‘huur’ van het graf; dat ‘huren’ is misschien spraakgebruik, maar het is juridisch onjuist. Men huurt een graf niet zoals men een huis of een fiets kan huren. Het huurrecht zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek, als de parochie dat misschien zou bedoelen, is dus niet van toepassing. Op een graf is een grafrecht gevestigd. Een grafrecht is een zogenaamd zakelijk gebruiksrecht van eigen aard (ius sui generis), dat vroeger ongeschreven recht was, maar nu haar basis heeft in de Wet op de lijkbezorging. Men zou een grafrecht kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een recht van opstal, maar niet met een huurrecht. Bedenkt u ook maar eens dat wettelijke huurbescherming, de jaarlijkse huurverhoging e.d. nergens op slaan als het om een graf gaat.

Na de reactie van de parochie volgt stap 2. U neemt dan maar weer even contact met mij op.

Overigens is het ook niet zo dat ‘de familie’ kosten verschuldigd zou zijn. Men moet natuurlijk een concrete overeenkomst met een concrete met naam genoemde persoon hebben; men kan geen onbekende groep personen aansprakelijk houden. Want wie is ‘de familie’? De kinderen? Aangetrouwden? Samenwonende partners? Kleinkinderen? Ooms en tantes? Neven en nichten? Achterneven? En familie van wie? Van een daar begraven overledene? Van de vorige rechthebbende? De parochie mag een poging doen iedereen voor de rechter te slepen, dat is volkomen kansloos. Als er geen concrete overeenkomst is, is er niets.

Maar daar wijzen we nog wel op in stap 2. U moet de parochie eerst de kans geven om haar stelling te onderbouwen met wetgeving of andere argumenten, ook al weten we vooraf dat dat haar niet zal lukken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je samen met je huisdier worden begraven?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >