Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan grafrecht vervallen wegens niet betalen onderhoudsrecht?


12 september 2017

Vraag nummer: 51961

In 1934 heeft iemand grafrecht voor onbepaalde tijd gekregen.
In 1982 is vergunning verleend voor grafsteen voor dat graf en 30 jaar onderhoud. In 2012 verlopen zonder tijdige actie gemeente en rechthebbende.
Kan de vergunning ingetrokken worden? Kan de gemeente nu alsnog onderhoudsrecht claimen op straffe van vervallen grafrecht?

Antwoord:

Geachte heer,

Op deze vraag is geen antwoord mogelijk, zonder de onderliggende stukken te zien: de akte waarmee het graf is uitgegeven, de regels voor de begraafplaats uit die tijd, de regels voor de vergunning voor het grafmonument en de vergunning zelf.
Dan moet ik ook nog weten of er voor 1982 al een grafmonument op het graf stond, of pas in 1982. Of dat het ging op een oud monument in 1982 vervangen werd. En of het monument uit 1982 qua uiterlijk en afmetingen overeen kwam met het voorgaande monument.

Belangrijk is ook of het om een graf op een gemeentelijke of een niet-gemeentelijke begraafplaats gaat.

In het algemeen is het zo dat alleen nieuwe voorwaarden zoals onderhoudsrechten gedurende de looptijd van een graf kunnen worden opgelegd, als de akte van uitgifte of de beheersverordening op het moment van uitgifte daar ruimte en gelegenheid voor bood. Zo niet, dan niet.
Vergelijk: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


Het kan ook zijn dat er wel een nieuwe verplichting kan komen om bijvoorbeeld onderhoudskosten te betalen, maar dat het niet betalen van die verplichting alleen het hebben en houden van een betalingsverplichting betekent, maar geen rechtsgeldige reden kan zijn om het grafrecht te laten vervallen.

Maar dat alles is alleen te beoordelen en af te wegen aan de hand van de eerder genoemde documenten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >