Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Juridische betekenis '99 jaar' (eeuwig?)


12 mei 2017

Vraag nummer: 50733

Geachte heer Van der Putten,

In de gemeente waarin ik woon is in de verordening lijkbezorgingsrechten het volgende opgenomen:

Huur:
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven voor een periode van 99 jaar voor een grafkelder....

Klopt het dat het stukje 'voor de periode van 99 jaar' de juridische term is voor een eeuwigdurende periode / onbepaalde tijd? En wat gebeurt er met het graf / de grafkelder na deze 99 jaar?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In de Verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Langedijk staat dat een grafkelder kan worden uitgegeven voor een periode van 99 jaar. Maar de gemeente geeft ook graven uit voor periodes van 5, 10, 15 en 20 jaar. 99 jaar betekent juridisch helemaal niets, halve dat men blijkbaar net geen 100 jaar een graf met kelder wilde uitgeven.

Ik hoorde in het verleden wel eens vaker dat een termijn van 99 jaar wordt geassocieerd met een eeuwigdurende periode of onbepaalde tijd. Maar dat is helemaal nergens op gebaseerd. Juridisch is het onjuist - om niet te zeggen klinkklare onzin - om 99 jaar te zien als 'eeuwig'. Taalkundig is het ook onzin. 99 jaar grafrecht betekent juridisch niet meer of minder of iets anders dan een graf voor 10 of 20 jaar.

De houder van een begraafplaats is vrij om een graf uit te geven voor elke termijn - langer dan 10 jaar - die hem goed dunt. Men kan in theorie een graf uitgeven voor 30 jaar, 42 jaar en 2 maanden, 63 jaar 4 maanden en 2 weken, 99 jaar en ook voor 299 jaar. Alles kan, maar de termijn van 99 jaar heeft geen bijzondere betekenis.

Overigens is het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven voor een periode van 5 jaar, wat in de verordening van Langedijk staat, verboden als het gaat om de nieuwe uitgifte van een graf. Niet als het gaat om het verlengen van een grafrecht.

U vraagt wat er met een graf of de grafkelder gebeurt na afloop van 99 jaar. Dan heeft de persoon die dan rechthebbende van het graf is het recht om de gebruiksrechten weer te verlengen, naar keus volgens de verordening met een termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. En vervolgens telkens weer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE