Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ingebrekestelling verkrijgen grafrechten

4 januari 2021

Vraag nummer: 62195

Een halfjaar geleden heb ik een grafrechten betaald n.a.v. een aanslag door de Gemeente. Een kennis wijst mij erop dat ik van de Gemeente ook een schriftelijk bevestiging moet sturen waaruit blijkt dat ik de grafrechten heb gekregen.

Kan ik de Gemeente hiervoor nog ingebrekestellen? Of is dit onredelijk laat?

Antwoord:

Geachte heer,

Als u grafrechten hebt betaald omdat een graf nieuw is uitgegeven of als het graf op uw naam is overgeschreven, dan behoort u inderdaad een schriftelijke bevestiging te krijgen. Dat is gewoonlijk een brief van burgemeester en wethouders, dat een officieel besluit inhoudt dat u de grafrechten hebt. Het is wettelijk voorschrift dat de grafrechten schriftelijk worden gevestigd, dus dat de gemeente een schriftelijke officieel getekende bevestiging stuurt.

Na een halfjaar is het helemaal terecht dat u de gemeente er op attendeert dat dit nog niet naar behoren is afgewerkt. Zonder de schriftelijke bevestiging is de kwestie gewoon nog nit afgewerkt.

Na een half jaar bent u niet te laat. De gemeente is te laat. De kans is groot dat men het vergeten is of er door werkomstandigheden nog niet aan toe is gekomen. Veel ambtenaren moeten wegens COVID-19 thuis werken, maar men kan vanuit huis niet zomaar dit soort documenten versturen.

Ja, u kunt de gemeente in gebreke stellen. Maar dan wordt het mijns inziens onnodig zwaar.
Ik zou het niet te moeilijk maken de gemeente gewoon maar eens een kort mailtje sturen en haar er op attenderen dat men dreigt iets te vergeten. U zou ook kunnen bellen. Maar ik zou liever bij dit soort zaken een mailtje sturen, dan kunt u er later nog eens naar verwijzen. Bij veel gemeenten is de begraafplaats bereikbaar via 'begraafplaats@naamgemeente.nl'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder