Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

In rekening brengen algemeen onderhoud

27 juni 2019

Vraag nummer: 58141

Ik heb een vraag over een gemeentelijke begraafplaats waar tussen 1912 en 1966 graven zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Het onderhoud aan het graf (steen en/of gras en/of beplanting) kon destijds voor onbepaalde tijd worden afgekocht of de rechthebbende deed het grafonderhoud zelf. Algemeen onderhoud wordt in de verordeningen uit die tijd niet genoemd en werd niet in rekening gebracht, terwijl de gemeente dit uiteraard wel deed en nog steeds doet. Is het mogelijk om alsnog het algemene onderhoud voor een bepaalde periode bij de rechthebbenden van deze graven in rekening te gaan brengen? Kunt u verwijzen naar jurisprudentie waarin dit onderwerp is behandeld? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw beantwoording.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, het is mogelijk dat een gemeentelijke begraafplaatshouder algemeen onderhoud bij de rechthebbenden van bestaande graven in rekening gaat brengen.

Daar is zeker ook jurisprudentie over.
Die kunt u voor een deel zelf vinden op rechtspraak.nl, verwacht ik. Maar ik heb die gegevens niet paraat. Ik herinner mij o.a. uitspraken van de rechtbank Alkmaar en van het Hof Amsterdam.
Als ik voor u ga zoeken kost me dat eerlijk gezegd te veel tijd.

NB Ik geef op 31 oktober a.s. samen met mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, een themamiddag over de Financiën van de begraafplaats. Daar komt dit soort problematiek uitgebreid aan de orde. Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.


TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder