Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ik betaal geen grafrechten


3 augustus 2019

Vraag nummer: 58326

Ik heb het graf van mijn ouders gekregen, ik betaal hier voor geen grafrechten, het graf is van 1962 de laatste die in het graf is begraven is is mijn moeder in 2006, het graf is voor onbepaalde tijd. Mijn vraag is: hoef ik dus nooit grafrechten te betalen? Of is de gemeente mij vergeten?

Antwoord:

Geachte heer,

Als het graf van uw ouders een graf voor onbepaalde tijd is, hoeft u inderdaad geen grafrechten meer te betalen. Maar u kunt dan nog wel onderhoudskosten verschuldigd zijn.

Als u aarzelt, doet u er verstandig aan om bij de gemeente na te vragen hoe het precies zit. Soms denken mensen wel eens dat ze een graf voor onbepaalde tijd hebben, maar is dat niet zo. U kunt er dan maar beter duidelijkheid over hebben.

Dat u sinds 2006 geen grafrechten betaald hebt, wil nog niets zeggen. Ik kan mij voorstellen dat per 2022 wel weer grafrechten verschuldigd zijn, als het om een graf uit 1962 gaat. Vaak worden grafrechten namelijk in termijnen van 10 jaar verlengd. Als uw moeder in 2006 overleden is, was in 2002 al een termijn betaald tot 2012, maar die was te kort om uw moeder conform de wettelijke voorschriften tot minstens 2016 begraven te houden. Dan kan tot 2022 verlengd zijn.

Vraag het na, dan weet u het zeker. Ik adviseer om het schriftelijk, per brief of per e-mail te vragen en zo ook het antwoord te krijgen.
Correspondentie over graven moet u altijd goed bewaren. Soms zijn 50 of 60 jaar oude brieven van groot belang.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE