Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hulp vraag (onderhoud zelf verzorgen en ruiming graf)


3 november 2016

Vraag nummer: 48050

Beste heer van Putten,

Ik weet niet of u mij kan helpen. Maar ik hoop dat u wat voor ons ( mijn zus en ik) kan betekenen.
Onze ouders zijn in de jaren 80 overleden en begraven begraven. En samen begraven in een koopgraf. We hebben al twee keer voor een verlenging van 10 jaar betaald. Helaas zijn wij niet in staat, dit opnieuw te doen. We hebben aangeboden de kosten van 477 euro te betalen, voor het verlengde recht. En het onderhoud zelf voor onze rekening te nemen. Als u zou gaan kijken zou u zelf kunnen zien dat de gemeente niet veel aan onderhoud doet aan het graf. (steen, plaat vuil, en veel onkruid eromheen) Maar dit is volgens de gemeente niet mogelijk. Klopt dit ?
Verder willen wij, als het toch geruimd mag worden door de gemeente, graag dat er respectvol met de overblijfselen wordt omgegaan.
Ik heb e.e.a. in de handleiding van LOB opgezocht. Dus wij gingen ervan uit (zie hieronder) dat de overblijfselen samen verpakt zouden worden d.m.v. een omhulsel, en daarna zo geplaatst zouden worden in en verzamelgraf. Zie hieronder de reactie van de Gemeente Ridderkerk. Zoals wij het lezen, worden de overblijfselen samen verpakt en dan los in een verzamelgraf gedeponeerd. Wij vinden dit heel vreemd, wel geeft de gemeente aan dat er met ingang van 2017 misschien wel gebruik wordt gemaakt van een omhulsel. Wij hebben ook aangeboden de kosten van een omhulsel te betalen, maar daar gaat de gemeente ook niet op in.

Wat kunnen we doen, om het graf te behouden?. (buiten het betalen van het volledige bedrag van de 10 jaar verlenging)
Indien dit niet mogelijk is wat kunnen we dan nog doen om ervoor te zorgen dat de overblijfselen van onze ouders netjes bij elkaar opnieuw ter aarde besteld worden.

Alvast dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Cees Kloosterman
Truus Maal-Kloosterman

cees.kloosterman@postnl.nl

--------------------------------------------------------

Van: Marijke van Bree [mailto:m.v.bree@bar-organisatie.nl]
Verzonden: donderdag 27 oktober 2016 13:30
Aan: Kloosterman, Cees
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Geachte heer Kloosterman,

In de door u bijgesloten Handleiding van de LOB is in hoofdstuk 3.4.4. aangegeven dat het vervoer van stoffelijke resten op de begraafplaats in een gesloten of afgesloten vervoermiddel in een omhulsel moet plaatsvinden. Dit gebeurt inderdaad op deze manier. Het begraven van de stoffelijke resten mag zowel los als in een doos of zak . Dit is niet voorgeschreven. Op begraafplaats Vredehof worden op dit moment de stoffelijke resten nog los in een verzamelgraf geplaatst.

Naar alle waarschijnlijkheid zal vanaf 2017 wel gebruikt worden gemaakt van een omhulsel. Om deze verpakte resten te kunnen herbegraven moet een nieuw verzamelgraf of nieuwe verzamelkelder worden gerealiseerd op de begraafplaats.

Wanneer u de grafrechten niet wilt verlengen en daardoor het graf aan de gemeente vervalt zal het graf geruimd worden wanneer dit opnieuw wordt uitgegeven. Graven die opnieuw kunnen worden uitgegeven worden voorzien van een paaltje en komen op de lijst van door familie uit te zoeken graven. De termijn waarbinnen zo’n graf wordt uitgezocht door nabestaanden is derhalve niet te voorzien.

In ons gesprek van 14 juli hebben wij afgesproken dat u in oktober de beslissing maakt over het al dan niet verlengen van de grafrechten., dit mede gezien het feit dat de grafrechten al op 1 januari 2015 zijn verstreken.

Graag hoor ik uiterlijk volgende week uw beslissing.


Met vriendelijke groet,
Marijke van Bree


Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2980 AG Ridderkerk

Afdeling Accommodatiebeheer | Domein Beheer & Onderhoud
Tel : +31180451248 | E-mail : m.v.bree@bar-organisatie.nl

***************************************************************************************************************************
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien dit e-mail bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht per omgaande
aan ons te retourneren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Ridderkerk, niet toegestaan.
Gemeente Ridderkerk bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronische berichtenverkeer.
Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de Gemeente Ridderkerk niet
garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht.
***************************************************************************************************************************
Van: Kloosterman, Cees [mailto:cees.kloosterman@postnl.nl]
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 11:39
Aan: Marijke van Bree
CC: Jantine Kloosterman
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Beste mevrouw Marijke van Bree,

Wij zouden nog contact met u opnemen over het graf gelegen in vak 16 K 300.

In de handleiding van lob – 3-4-4 -1 lees ik dat de overblijfselen van een graf verpakt worden in een luchtdoorlatende en biologisch afbreekbaar zak.
In uw reactie hieronder lees ik dat er op Vredehof geen gebruik gemaakt wordt van een omhulsel om de stoffelijke overblijfselen in te verpakken. Bedoelt u daarmee ook dat er geen gebruik gemaakt wordt van de luchtdoorlatende en biologisch afbreekbaar zak?

Mochten de stoffelijke overblijfselen wel op die manier verpakt worden en bij geplaatst worden in een verzamelgraf (knekelput), dan willen wij wel afstand doen van het graf.

(mochten er aan het verpakken kosten zijn verbonden, dan hoor ik dat graag, want dan willen wij (mits redelijk) dat wel betalen.)Met vriendelijke groet,

Cees Kloosterman
Locaties
Regio West - Noordwest

cees.kloosterman@postnl.nl

Johan Huizingalaan 761 • 1066 VH Amsterdam
Nederland
www.postnl.nl
 Please consider the environment before printing this e-mail


Van: Marijke van Bree [mailto:m.v.bree@bar-organisatie.nl]
Verzonden: woensdag 27 juli 2016 12:13
Aan: Kloosterman, Cees
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Beste heer Kloosterman,

U vraagt in uw mail hoe overblijfselen bij het ruimen van een graf worden verpakt wanneer ze in het verzamelgraf worden herbegraven.

Uiteraard wordt er op respectvolle manier omgegaan met de stoffelijke resten wanneer een graf geruimd wordt. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van omhulsels wanneer de resten in het verzamelgraf worden bijgezet.
In de toekomst zal die mogelijkheid er misschien wel zijn.

Het graf wordt pas geruimd, wanneer u besluit de termijn niet te verlengen, wanneer het opnieuw wordt uitgegeven.

Goed te horen dat u het prettig vond een persoonlijk gesprek te hebben. Dit is soms meer verhelderend dan heen en weer mailen.
Mocht u nog meer vragen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Bree


Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2980 AG Ridderkerk

Afdeling Accommodatiebeheer | Domein Beheer & Onderhoud
Tel : +31180451248 | E-mail : m.v.bree@bar-organisatie.nl

***************************************************************************************************************************
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien dit e-mail bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht per omgaande
aan ons te retourneren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Ridderkerk, niet toegestaan.
Gemeente Ridderkerk bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronische berichtenverkeer.
Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de Gemeente Ridderkerk niet
garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht.
***************************************************************************************************************************


Van: Kloosterman, Cees [mailto:cees.kloosterman@postnl.nl]
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 09:01
Aan: Marijke van Bree
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Beste Marijke van Bree,

Allereerst dank dat u mij en mijn zus te woord heb willen staan. E.e.a. is nu een stuk duidelijker voor ons.
We zijn nu aan het overwegen wat we moeten en kunnen doen. Zodra (en natuurlijk voor oktober) we eruit
zijn laat ik het u weten.

Heb ik nog 2 vragen:

Ik lees in de stukken van de landelijke organisatie begraafplaatsen, dat elke gemeente anders omgaat met
het ruimen van de stoffelijke overblijfselen. Mijn vraag: Hoe gaat dat op begraafplaats Vredehof Ridderkerk.
En dan hoef ik niet de werkwijze te weten, want ik ga ervan uit dat het met respect plaatsvindt.
Maar ik zou graag onderstaande vragen beantwoord zien,
1. Hoe worden de overblijfselen verpakt voordat ze in de knekelput gaat ?
2. Worden de overblijfselen van mijn vader en moeder samen verpakt ?

Ik hoop dat u mij antwoord op deze vragen wil geven,


Nogmaals dank dat u ons in een persoonlijk gesprek te woord heb willen staanMet vriendelijke groet,

Cees Kloosterman


Van: Marijke van Bree [mailto:m.v.bree@bar-organisatie.nl]
Verzonden: maandag 23 mei 2016 12:35
Aan: Kloosterman, Cees (C.)
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Geachte heer Kloosterman,

Daar ik geen bericht van u heb ontvangen na de mail die ik u op 18 december 2014 heb gestuurd heb ik het graf ongemoeid gelaten.

Afstand
Echter uit uw mail begrijp ik dat u afstand wilt doen van het graf gelegen in vak 16 K 300 op begraafplaats Vredehof.
Met ingang van heden zal het graf dan ook aan de Gemeente Ridderkerk ter vrije beschikking vervallen en worden eventuele aanwezige voorwerpen op dit graf door de gemeente verwijderd. Wilt u de grafbedekking behouden, dan kunt u dit binnen 12 weken laten weten. Wanneer u het gedenkteken niet wilt behouden zal het worden vernietigd.

Opnieuw uit te geven
Pas wanneer het gedenkteken is verwijderd, is het graf beschikbaar om te worden uitgegeven.

Opgraven en herbegraven
Wanneer het graf opnieuw wordt uitgegeven zullen de in het graf begraven stoffelijke resten worden opgegraven. Deze worden bijgezet in een verzamelgraf op begraafplaats Vredehof.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Marijke van Bree


Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2980 AG Ridderkerk

Afdeling Accommodatiebeheer | Domein Beheer & Onderhoud
Tel : +31180451248 | E-mail : m.v.bree@bar-organisatie.nl

***************************************************************************************************************************
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien dit e-mail bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht per omgaande
aan ons te retourneren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Ridderkerk, niet toegestaan.
Gemeente Ridderkerk bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronische berichtenverkeer.
Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de Gemeente Ridderkerk niet
garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht.
***************************************************************************************************************************Van: Kloosterman, Cees (C.) [mailto:cees.kloosterman@postnl.nl]
Verzonden: dinsdag 17 mei 2016 07:52
Aan: Marijke van Bree
Onderwerp: RE: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Beste Marijke van Bree,


Graag zou ik ingelicht worden over de datum wanneer jullie van plan zijn het graf te ruimen.
Ook wil ik graag weten waar de stoffelijke overschotten herbegraven worden.
Tevens wil ik weten wat er met de steen en grafplaat wordt gedaan.

Met vriendelijke groet,

Cees Kloosterman

Van: Marijke van Bree [mailto:M.C.M.v.Bree@ridderkerk.nl]
Verzonden: donderdag 18 december 2014 9:47
Aan: Kloosterman, Cees (C.)
Onderwerp: GJ Maal-Kloosterman vak 16 K 300

Geachte heer Kloosterman,

Ondergaand ga ik in op de vragen die u in uw mail heeft gesteld m.b.t. mijn brief voor het verlengen van de termijn van de grafrechten van vak 16 K 300 die naar mevrouw G.J. Maal-Kloosterman is gestuurd.

Onderhoud graf en begraafplaats
Het onderhoud van de grafbedekking moet volgens artikel 26 van de ”Verordeningen algemene begraafplaatsen Ridderkerk” door de rechthebbende worden onderhouden. De gemeente voorziet in het algemene onderhoud van de begraafplaats.
Voor dit onderhoud van de begraafplaats moet door alle rechthebbenden en belanghebbenden worden betaald.

Ruimen aan de gemeente vervallen graven
U vindt het vreemd dat in andere gemeenten graven nooit worden geruimd, ongeacht of er voor wordt betaald.
Op de begraafplaatsen in Ridderkerk vervallen de rechten van een graf waarvan bijvoorbeeld afstand wordt gedaan of de termijn is verstreken aan de Gemeente Ridderkerk ter vrije beschikking en kunnen dan opnieuw worden uitgegeven en derhalve geruimd worden.

Tarieven
Ook geeft u aan het vreemd te vinden dat het bedrag zomaar verhoogd kan worden. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitsluitend recht
In de brief van 16 februari 1984 is het uitsluitend recht verleend voor 20 jaren. Verlenging van de termijn is niet verplicht.
Het uitsluitend recht op een eigen graf wordt verleend aan de rechthebbende. Deze persoon heeft het recht te bepalen wat er, binnen de geldende regelgeving, gebeurt met het graf: of er begraven wordt, wie er begraven wordt, welke grafbedekking wordt aangebracht, of de termijn verlengd wordt, het graf moet worden overgeboekt enzovoorts. Het graf is uitgegeven voor een periode van 20 jaar, welke periode daarna telkens met tenminste 10 jaar verlengd kan worden.

Om het graf te laten bestaan moet dus tenminste voor een periode van 10 jaren verlengd worden. De kosten van een verlenging van 10 jaar bedragen op basis van de tarieven van 2014 € 477,00 voor het verlengen van de termijn van het verleende recht en € 846,00 voor het verlengen van de termijn voor het onderhoud van de begraafplaats.

Verschillen “koopgraf” en “huurgraf”
De kosten van een “huurgraf” (algemeen graf) bedragen voor 20 jaar (onderhoud begraafplaats en ter beschikking stelling graf ongeveer € 1.153,00
De kosten voor een “eigen” graf bedragen voor 20 jaar (onderhoud begraafplaats en uitsluitend recht tot begraven ongeveer € 2.645,00
In een huurgraf (algemeen graf) worden 2 personen zonder enige familieband begraven. De Gemeente Ridderkerk is rechthebbende van deze graven en bepaalt dus wat er met deze graven gebeurt: wie er in begraven wordt, wanneer de graven geruimd worden enzovoorts. Na het verstrijken van de termijn van 20 jaren kunnen deze graven worden geruimd. Verlenging is niet mogelijk.

In een koopgraf (“eigen” graf) kunnen in beginsel 2 personen worden begraven. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt. Bij het verlopen van de termijn kan deze termijn worden verlengd. Het graf kan 10 jaar nadat de tweede persoon is bijgezet geschud worden. Hierbij worden de stoffelijke resten van de eerste twee personen één laag dieper begraven waardoor er nog twee personen kunnen worden bijbegraven. De termijn kan eindeloos worden verlengd of omgezet worden naar onbepaalde tijd. Wel moet bij overlijden van de rechthebbende een verzoek tot overboeking worden gedaan.

Zowel belanghebbenden van algemene graven als rechthebbenden van eigen graven betalen voor het gebruik van het graf als voor het onderhoud van de gehele begraafplaats.

Termijn niet verlengen
Wanneer de termijn verstreken is en er niet voor verlenging gekozen wordt, vervalt het graf aan de gemeente ter vrije beschikking. Deze graven kunnen opnieuw worden uitgegeven. Pas wanneer er opnieuw wordt uitgegeven worden de stoffelijke resten geruimd, zodat er weer in het graf kan worden begraven.

Uitgiftetermijn alle graven
Zowel de algemene als de eigen graven worden (sinds augustus 1978) voor een periode van 20 jaar uitgegeven. De graven van vóór die datum zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Voor deze oude graven hoeft dus niet telkens te worden verlengd. Vanaf 2012 is het ook mogelijk om het grafrecht om te zetten naar onbepaalde tijd. De kosten worden dan in één keer afgekocht.

Dat er op sommige begraafplaatsen niet wordt geruimd heeft veelal te maken met de nog beschikbare ruimte op een begraafplaats en de mogelijkheden om een begraafplaats uit te breiden of op een andere locatie een begraafplaats te realiseren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Marijke van Bree
Beheer en onderhoud
Tel. 0180 451 248

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente Ridderkerk rekent - zoals de meeste gemeenten - kosten voor het algemene onderhoud van de begraafplaats. Dat is waar u voor betaalt. Men heft die kosten naar rato van het soort graf dat men heeft, waarschijnlijk met de gedachte dat wie een groter of duurder graf heeft, ook wel meer kan betalen.

Het betalen van de bijdrage aan het algemene onderhoud is verplicht. Het staat los van het zelf onderhouden van de eigen graven door rechthebbenden en andere nabestaanden. Zie de beheersverordening en de verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente.

De gemeente heeft geen verplichting om individuele graven te onderhouden, tenzij men een specifieke afspraak heeft om dat wel te doen. Ik meen dat dat individuele grafonderhoud in Ridderkerk ook mogelijk is, maar daar zal extra voor betaald moeten worden.

Het is de vraag of bij het te zijner tijd ruimen van het graf de stoffelijke resten worden bijgezet in een verzamelgraf. Op de meeste begraafplaatsen doet men dat niet bij eigen of particulieren graven. De inhoud van het graf wordt meestal pas geruimd op het moment dat een andere familie die plek uitzoekt voor een nieuwe begraving. Tot dat moment laat men de stoffelijke resten ongemoeid. Bij de ruiming worden de stoffelijke meestal dieper in hetzelfde graf geborgen. Slechts een beperkt aantal begraafplaatsen brengt stoffelijke resten over naar een knekelput of verzamelgraf. Men kan het ook een tijdje wel doen en later niet meer doen. Het is een keuze, geen verplichting.

Het is niet gebruikelijk om stoffelijke resten bij het dieper begraven na ruiming van een graf te verpakken in een doos of zak. Een verpakking heeft alleen zin bij vervoer, maar vervoer is bij dieper leggen van de stoffelijke resten in hetzelfde graf niet aan de orde. Elke andere nieuwe verpakking zal op den duur vergaan, net als de oorspronkelijke kist, die eigenlijk ook primair diende voor vervoer.
Het gebruik van een verpakking is wel mogelijk. Het is een keuze, waar begraafplaatshouders helemaal vrij in zijn.

Zie andere vragen over het ruimen van een graf in de subrubriek 'Graf ruimen'. Zie ook 'Graf ruimen (misverstanden en kosten opgraven).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE