Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hebben de kinderen recht op het graf van hun ouders?


30 juni 2018

Vraag nummer: 55504

Hallo, mijn zus is 20 jr geleden overleden op 40 jr leeftijd. Mijn zwager is weer hertrouwd, en afgelopen april overleden en bij mijn zus begraven. Nou is de vraag hebben mijn nichten grafrechten van ouders. Hun stiefmoeder zegt van niet, maar zij mogen aan mee betalen. Naar mijn mening hebben de kinderen daar toch recht op. Wat is wijsheid
Bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, kinderen hebben geen recht op het graf van hun ouders. Niemand heeft recht op een graf van een ouder, broer of zus of kind. Ook de weduwe van uw zwager niet.

Hier speelt wat in veel gevallen speelt: er kan maar een persoon de grafrechten op een graf hebben. Degene die de rechten het eerst vraagt, krijgt ze gewoonlijk. Uw nichtjes hadden direct na het overlijden van hun vader bij de houder van de begraafplaats de grafrechten moeten vragen. Dat wil zeggen: een van han. Want grafrechten worden nooit aan meerdere mensen samen gegeven.
Zij doen er verstandig aan om dat nu onmiddellijk nog te vragen, want vaak vergeten mensen om dat te doen. Het kan best zijn dat de tweede vrouw van uw zwager de grafrechten nog niet gevraagd heeft en niet heeft, maar ten onrechte denkt dat zij ze automatisch gekregen heeft.

Als de tweede vrouw van uw zwager de grafrechten heeft, kunnen uw nichtjes die rechten niet overnemen als de weduwe dat niet wil. Het graf is weliswaar het graf van hun ouders, maar het graf is ook tevens voor de tweede vrouw van uw vader: het graf van haar echtgenoot. Dat heeft juridisch geen consequenties: uw nichtjes hebben niet automatisch recht op het graf en ook de weduwe heeft niet automatisch recht op het graf. Het is net wie het het eerste regelt.

Als de weduwe de rechten heeft, kunnen uw nichtjes bij de begraafplaats alvast schriftelijk het verzoek neerleggen om wanneer de weduwe overlijdt of afstand doet van het recht, zij worden gewaarschuwd en de kans krijgen om het recht over te nemen. In de tussentijd blijft het graf gewoon bestaan en dat is natuurlijk het belangrijkste.

Dat de nichtjes als erfgenaam meebetalen aan de kosten van de uitvaart van en het verlengen van de grafrechten voor hun vader, is natuurlijk niet meer dan normaal. Dat zijn ze verplicht en geeft geen recht op het graf. Net zo goed als dat dat voor de weduwe verplicht is en haar ook geen recht op het graf geeft. Iedereen, uw nichtjes en de weduwe van uw zwager, heeft hetzelfde uitgangspunt en even veel of weinig rechten. Het is, zoals ik al schreef, gewoon de vraag wie de zaken het eerst regelt.

Het had ook anders gekund. Als uw zwager dit ten gunste van zijn kinderen had willen regelen, had hij de rechten van het graf van zijn eerste vrouw al eerder op naam van een van de kinderen kunnen laten zetten, of in een testament kunnen regelen dat een van zijn kinderen de grafrechten zou krijgen, terwijl hij in dat graf begraven zou worden. Blijkbaar is er geen testament. Dan vond uw zwager het niet belangrijk genoeg om te regelen.

Mij valt op dat de weduwe haar man heeft laten begraven in het graf van zijn eerste vrouw. Niet iedereen doet dat. Dat is toch een belangrijk teken van respect. Dat zouden de nichtjes ook kunnen waarderen.

Nog een gedachte: misschien wil de weduwe later worden bijgezet in het graf van haar man. Dat is op zich natuurlijk niet zo gek. Het is dan de vraag of er nog plek is voor een derde persoon, dan wel of die plek gemaakt kan worden. Wellicht wil de weduwe t.z.t. worden gecremeerd en haar as in dit graf laten bijzetten. Als zij (nu) de grafrechten aan uw nichten zou geven, is zij misschien bang dat zij dat later niet toelaten.

Ik weet niet hoe de verhoudingen tussen partijen zijn, maar misschien zou men dit kunnen bespreken en er afspraken over kunnen maken.

Zie vergelijkbare vragen over grafrechten krijgen en het overschrijven van een graf in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: wie is eigenaar van de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE