Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten voor 5 jaar te duur


20 september 2017

Vraag nummer: 52040

Geachte mevrouw/mijnheer, I.v.m. kosten Kun je subsidie krijgen van de gemeente voor verlengen grafrechten voor vijf jaar. Of betalingsregeling.
Vlg jaar loopt grafrecht in maart 2017 af. Ik hoor U...

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb nooit gehoord of gelezen dat een subsidie van een gemeente voor het verlengen van grafrechten mogelijk is. Ook niet dat een betalingsregeling mogelijk is.

Ik hoor echter wel vaker dat mensen moeite hebben om in een keer de kosten van verlenging van het grafrecht met minimaal 5 jaar (wat sinds 2010 een wettelijke regel is) op tafel te leggen. Ik heb mij in 2010 ook verwonderd over die nieuwe wettelijke regel. Er zit voor de houder van een begraafplaats een administratief voordeel aan het eens per 5 jaar regelen van een verlenging. Maar ook een administratief nadeel, namelijk dat het contact losser wordt en mensen makkelijker vergeten om adreswijzigingen en het overlijden van een rechthebbende door te geven.

Ik adviseer u het volgende.

U kunt een korte maar duidelijke brief schrijven aan de gemeenteraad van uw gemeente. U kunt schrijven dat u grafrechten wilt verlengen, maar dat het in 1 keer betalen van de kosten van 5 jaar te duur is. U moet dan voorstellen om een regeling voor een jaarlijkse betaling op te nemen in de 'Verordening begraafrechten'. De gemeente kan de grafrechten voor 5 jaar verlengen, maar regelen dat die verlenging in 5 termijnen in 5 jaar betaald kan worden. Men moet daar alleen de regels voor aanpassen.
De komende maanden is de periode waarin de gemeenteraden dit soort regels vaststellen voor het nieuwe jaar. U moet er niet mee wachten, want als u nu schrijft bent u waarschijnlijk op tijd.
Denk er aan dat u de brief niet moet richten aan 'de gemeente', maar echt aan 'de gemeenteraad', anders krijgen de leden van de gemeenteraad hem niet te lezen.

U kunt, als u die brief stuurt, contact zoeken met de redactie van de lokale krant. Daar kunt u vertellen dat deze kosten eigenlijk te hoog zijn als ze in een keer betaald moeten worden. Dat zal de krant wel een interessant verhaal vinden, omdat er vast meer mensen zijn met hetzelfde probleem. Als het in de lokale krant staat, lezen raadsleden het ook. De krant kan raadsleden ook om commentaar vragen. Waarschijnlijk hebben ze helemaal niet beseft dat het voor sommige mensen een probleem is. Als men weet dat het een probleem is, kan en wil men er waarschijnlijk wel wat aan doen.

Een volgende stap is dat u het probleem kunt voorleggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. U kunt de minister schrijven en uitleggen dat u grafrechten wilt verlengen, maar dat het betalen van kosten voor 5 jaar in een keer niet op te brengen is. Het probleem is deels ontstaan doordat in 2010 de Wet op de lijkbezorging zo veranderd is, dat een verlenging voor minimaal 5 jaar moet zijn. Voor 2010 konden de eigenaren van begraafplaatsen de grafrechten per jaar verlengen.
Het is toevallig zo dat op het ministerie op dit moment gewerkt wordt aan een herziening van de Wet op de lijkbezorging. Men inventariseert nu knelpunten. Niet alleen uit de branche, maar ook van burgers. Ik heb vroeger zelf op dit ministerie gewerkt en weet uit eigen ervaring dat men brieven van burgers over dit soort zaken serieus neemt. Het is nog geen garantie dat men de wet meteen gaat of kan veranderen. Maar men gaat zeker over dit probleem nadenken en als men van meer kanten hoort dat het een probleem is, wil men er waarschijnlijk wel iets aan doen.
Het adres van de minister is: de Minister van Binnenlandse Zaken, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. T.a.v. afdeling DGOB.

Misschien denk u "Brieven schrijven? Maar ik ben helemaal niet zo'n briefschrijver". Dat kan zijn, maar het helpt wel. U hoeft ook geen 10 kantjes te schrijven, maar een gewone brief van een gewone burger snapt de gemeenteraad best en snappen ze op het ministerie ook. U kunt ook een fotokopie van dit antwoord meesturen, dat is misschien ook handig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE