Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten naar kinderen of naar echtgenoot als erfgenaam overlijdt


24 augustus 2018

Vraag nummer: 55930

Hallo,
Mijn vrouw is onlangs overleden. Zij was, samen met broers en zus erfgenaam van de grafrechten van haar opa en oma. Wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij maakte geen testament. Mijn vraag is nu of ik de erfgenaam ben van de grafrechten of zijn mijn kinderen (dus de achter kleinkinderen) nu erfgenaam.
Hartelijke dank voor uw antwoord met vriendelijke groet, Leo Klomp

Antwoord:

Geachte heer,

U bedoelt - denk ik - te vragen, of de grafrechten naar de kinderen of naar de echtgenoot gaan als de erfLATER overlijdt.

Niemand is erfgenaam van de grafrechten. Grafrechten kan men alleen verwerven door de rechten bij de begraafplaats over te laten schrijven. Niet door erfrecht.

Ik vermoed dat uw vrouw ook niet samen met haar broers en zus rechthebbende van het graf van haar opa en oma was. Begraafplaatsen hanteren namelijk tegenwoordig allemaal de regel dat slechts 1 persoon de rechten op het graf kan hebben. Dat is de persoon die zich als eerste meldt, als de vorige rechthebbende is overleden. Een grafrecht kan alleen worden gevestigd of overgeschreven als dat schriftelijk is vastgelegd.

Vroeger kwam het vooral in het noorden van het land en vooral bij kerkelijke begraafplaatsen nog wel eens voor dat een graf op naam van 'de erven' werd gesteld. Dat beschouw ik als een ongewenst soort gemakzucht, om niet precies te hoeven nagaan en uitmaken wie de nieuwe rechthebbende wordt, want wie zijn 'de erven'? In de praktijk wordt dan vaak aangenomen dat de kinderen de erfgenamen zijn, maar dat is regelmatig helemaal niet zo. Soms zijn een of meer kinderen onterfd en dus geen erfgenaam; soms zijn goede doelen zoals het KWF of het Rode Kruis erfgenaam. Die willen niets met een graf te maken hebben. Stel dat in een graf dat op naam van 'de erven' staat iemand begraven zou moeten worden, zou men dus eerst een verklaring van erfrecht van een notaris moeten overleggen, die precies uitgezocht heeft, mede aan de hand van het bestaan van testamenten, wie de erfgenamen zijn, alvorens de begrafenis kan plaatsvinden. U begrijpt dat dat onwerkbaar is, want niet binnen 2 dagen uit te zoeken en duur bovendien.

Stel dat het wel zo was dat grafrechten zouden kunnen vererven, dan zouden niet u OF uw kinderen, maar u EN uw kinderen samen de rechthebbende zijn. Als uw vrouw de rechten niet alleen zou hebben gehad, maar samen met haar broers en zus, zouden EN u EN uw zwagers en schoonzus EN uw kinderen SAMEN de rechthebbenden van het graf van de grootouders van uw vrouw zijn. Als uw vrouw al een overleden broer of zus zou hebben, zouden ook diens kinderen erfgenaam en rechthebbende zijn. U voelt waarschijnlijk al wel aan, wat de problemen van het vererven van grafrechten zijn: er zijn dan zoveel mensen bij betrokken, dat niemand zich meer verantwoordelijk en betrokken voelt. Stel dat er schade is aan het grafmonument, zouden alle rechthebbenden samen moeten besluiten om een reparatie uit te laten voeren en die te bekostigen. Besluiten worden dan niet genomen met meerderheid van stemmen: elke rechthebbende heeft dan een vetorecht. Want zo werkt het met erfgenamen.

Alleen als in een testament een bepaalde persoon met name en nadrukkelijk genoemd is als opvolgend rechthebbende van de erflater, kan dat consequenties hebben. Dan kan die persoon de grafrechten claimen. Maar dat moet dan heel snel gebeuren, want begraafplaatsen gaan niet zitten wachten tot er misschien iemand is die op basis van een benoeming in een testament ooit een keer de grafrechten claimt. Want in de praktijk komt zoiets in minder dan 1 op de 1.000 gevallen voor. Misschien nog niet eens 1 op de 10.000. Daar houdt men geen rekening mee. Begraafplaatsen schrijven de grafrechten gewoonlijk over op naam van de eerste persoon die belangstelling toont. Dat is een eenvoudig systeem dat de in de praktijk heel goed voldoet. In het uitzonderlijke geval dat iemand anders meent meer of betere rechten te hebben, kan iemand zich tot de rechter wenden. Dit komt ook minder dan 1 keer per jaar voor.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE