Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten en kosten grafruiming


14 december 2008

Vraag nummer: 5982  (oude nummer: 11961)

Mijn moeder is middels 2 brieven d.d. 03-12-08 benaderd door de kerkhofadministratie dat zij volgens hun adnministratie te boek staat bij 2 graven als eerstverantwoordelijke???
Bij het graf van mijn vader is dat correct. De administratie heeft haar begin van de maand te kennen geven dat ze voor 01-01-09 moet aangeven of ze het graf, van haar man wat zij destijdsvoor 30 jaar hebben verzekerd, nog voor 10 jaar wil verzekeren, ja of nee. (Volgens mij moet er ook een andere termijn hiervoor worden berekend om aan te geven wat ze zou willen, maar buiten dat). Zo,niet dan wil men haar 175,00 euro in rekening brengen om het graf te ruimen!
In het andere geval gaat het om het graf van haar beiden ouders. Volgens de kerkhofadministratie staat zij ook hier te boek als eerstverantwoordelijke!! En daar geloven wij niets van. Ze is hierover nooit benaderd en heeft ook nooit enig papier o.i.d. hierover getekend. Zij zou hiervoor ook nog eens 175,00 eure moeten betalen om over te gaan op ruiming.
Mijn vraag is nu het volgende. Kan een kerkhofbestuur haar hiervoor wettelijk aansprakelijk stellen. Haar moeder is overleden in 1979. Ondertussen zijn er broers van haar overleden en wordt zij volgens mij klakkeloos door het bestuur aangewezen als rechthebbende, dat kan toch niet waar zijn!!! Onze eerste vraag zou dan ook zijn, waarom betaal je dan grafrechten??? Wat mag je voor dat geld dan verwachten?? Ik weet wel dat dit per gemeente verschillend kan zijn (wij hebben te maken met de gemeente Duiven).
Voor mijn gevoel mag je dan toch ook verwachten dat een graf "kosteloos" geruimd gaat worden na de afgesproken termijn???
Wat moeten wij (mijn broer en ik) hier nu mee!!

Alvast hartelijke dank voor Uw moeite hierin.
Met vriendelijke groet.
XX

P.s Het gaat om een katholieke begraafplaats. Ik heb nl. begrepen dat men dit soort kosten wel vaker probeert op de ene of ander manier te verhalen, maar wat jurideisch niet mogelijk zou zijn!

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In een aantal antwoorden op andere vragen heb ik al aangegeven dat men alleen kosten voor het ruimen van het graf verschuldigd is als dat op het moment van het uitgeven van het graf bekend en overeengekomen is. Anders niet. Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek Begraven > Graf ruimen.

De tenaamstelling van het graf van uw vader is correct. Maar de tenaamstelling van het graf van uw grootouders volgens u niet.
Wel, het is simpel. De uitgifte en de overdracht van grafrechten kunnen alleen bij (schriftelijke) overeenkomst en als er geen papier is waar uw moeder voor de overdracht van de rechten van het graf van haar ouders getekend heeft, is zij ook niet verantwoordelijk. Dus het kerkhofbestuur moet eerst maar eens bewijzen dat uw moeder voor die rechten getekend heeft en ook dat zij toen akkoord is gegaan met de toekomstige kosten van ruiming.

Op zich is het wel mogelijk dat een begraafplaatshouder voor de kosten van ruiming van een graf(monument) een rekening stuurt. Maar alleen als dat dus is overeengekomen op het moment van uitgifte van het graf, of als het voorwaarde was bij de verlenging van grafrechten. En iemand er natuurlijk ook voor getekend heeft.

Het is logisch dat er bij de ruiming van een graf kosten zijn. Feitelijk is dat natuurlijk zo. Maar begraafplaatshouders doen er verstandig aan om zulke kosten in de kosten van uitgifte van het graf te verdisconteren, zoals u ook al zegt. Per slot weten ze dat die kosten altijd een keer zullen komen. Maar grafrechten kunnen ook wel van 'eigenaar' wisselen en dan is het meestal een vervelende verrassing als die nieuwe rechthebbende met onverwachte kosten te maken heeft.
De kosten van een nieuw graf worden in de regel uit de nalatenschap voldaan en dat is een goed moment om alle kosten in rekening te brengen. Alle erfgenamen dragen dan naar rato een deel van de kosten.
Maar een (opvolgende) rechthebbende op het moment van ruiming van een graf moet zulke kosten uit eigen zak voldoen en kan moeilijk nog bij andere erfgenamen aankloppen om de kosten te delen, wat welk billijk zou zijn.
Daarom is het systeem om de kosten pas bij ruiming in rekening te brengen, niet handig. Ook niet voor de begraafplaats zelf, want van veel graven is in de loop der tijd geen rechthebbende meer bekend. Niet alleen door verhuizing, maar ook omdat rechthebbenden ook overlijden en zich geen opvolger meldt. Dan kan de begraafplaatshouder ook naar zijn centen fluiten.

Ik weet dat er sinds kort onder een aantal RK begraafplaatsen een trend is om dit soort kosten in rekening te gaan brengen, maar juridisch heeft men meestal geen poot om op te staan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE