Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten betaald uit verzekering; redelijkheid; betaalt verlenging?


20 maart 2017

Vraag nummer: 50151

Mijn vader is de eerste van de uiteindelijk totaal drie begraven familieleden. Nu zegt een familielid dat er alleen in de eerste naturapolis een uitkering is voor de grafrechten van 20 jaar. Nu zijn deze voorbij en zegt mijn broer dat de polis van onze vader voor de eerste 20 jaar betaald heeft en dat het eerlijker zou zijn als de komende 20 jaar door de kinderen van de andere twee overleden mensen ( die er tenslotte ook alweer 19 jaar in liggen) hoe zit dit precies met die grafrechten in combi met naturapolis?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen standaard bij een naturaverzekering. Iedere verzekering heeft zijn eigen voorwaarden. Soms wordt een verzekering door de verzekeraar een natura-polis genoemd, maar is het feitelijk slechts gedeeltelijk een natura-verzekering.
Men moet dus echt de voorwaarden behorend bij die specifieke polis nakijken om er iets over te kunnen zeggen.

En in dit geval van elke polis, van elke overledene. Als alle drie de begraven personen een naturaverzekering hadden, zal de verzekering voor de als 2e en 3e begraven personen geen verlenging van grafrecht hebben hoeven betalen. Misschien is dat gecompenseerd in die zin voor het beschikbare bedrag andere diensten zijn verleend, die men anders extra had moeten betalen. Maar het kan ook zijn dan men anders die extra diensten nooit genomen zou hebben, maar nu man omdat men het geld anders 'kwijt' zou zijn. De meeste naturaverzekeringen keren geen geld uit.
Voor een 'eerlijke' vergelijking moet niet alleen naar de polissen gekeken worden, maar ook naar de uitkering en de afrekening van de kosten van de 3 begrafenissen.

Je kunt mijns inziens niet zonder meer zeggen dat omdat de kosten van de huur van het graf door de verzekering van de 1e overledene zijn betaald, het redelijk is dat de verlenging door de nabestaanden van de 2e en/of 3e overledene wordt betaald. Een uitvaartverzekering van een overledene maakt geen deel uit van de nalatenschap van de overledene, zodat het niet zo is dat de erfgenamen van de 1e overledene de kosten van 20 jaar huur hebben betaald. Het is zo, dat omdat er een verzekering was, de erfgenamen die kosten NIET zelf hebben hoeven betalen. Het was een besparing, het waren geen kosten. Dat is een groot verschil.
De gedachte om de nabestaanden van de 2e en/of 3e overledene nu te vragen 'ook' kosten te maken, is mijns inziens een gedachtefout.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE