uw antwoord bij vraag 57837 lees ik dat een grafrecht niet automatisch via vererving verkregen kan worden maar dat" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht wel of niet erven


28 december 2019

Vraag nummer: 59589

Geachte heer Van Putten, in uw antwoord bij vraag 57837 lees ik dat een grafrecht niet automatisch via vererving verkregen kan worden maar dat deze expliciet overgeschreven moet worden.

Hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5408.

Daarin staat naar mijn mening expliciet vermeld dat vererving wel mogelijk is. Wat zie ik over het hoofd?

mvg. Elke van Dijk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ken de zaak en de achterliggende problematiek. Ik ben er zelf bij betrokken geweest. Deze beroepszaak bij het Hof is er een in een hele reeks, niet alleen bij de civiele rechter, maar ook bij de bestuursrechter.

Er zijn meer uitspraken over het al dan niet vererven van grafrechten geweest. De rechters en bezwaren- en beroepscolleges hebben uitspraken gedaan die recht tegen elkaar ingaan.

Volgens de regels in het beheersreglement van een bijzondere begraafplaats gaan de rechten pas over nadat met een nieuwe rechthebbende een overeenkomst is gesloten.

Inderdaad stelden de rechters zich in deze zaak op het standpunt dat de broer in beginsel het uitsluitend recht op het graf door erfopvolging heeft verkregen. Een bijzondere rechtshandeling zou daarvoor niet nodig zijn. Echter, in andere zaken werd het tegenovergestelde geoordeeld.

In deze kwestie was het eenvoudig voor rechters om te oordelen dat de begraafplaatshouder het grafrecht op naam van de broer moest stellen, omdat de begraafplaatshouder partij in het geschil was. In de meeste kwesties tussen nabestaanden is dat niet het geval; dan kan de rechter ook geen opdracht geven aan een begraafplaatshouder.

De appellante die in 2016 in zaak ECLI:NL:GHSHE:2016:5408 ongelijk kreeg, heeft later mijn advies opgevolgd. Zij beschikt sinds voorjaar 2018 over de grafrechten van het betreffende graf.

Voor het vereven van grafrechten geldt in hoofdlijnen het volgende.
Een rechthebbende op een graf kan bij testament een opvolger aanwijzen; zo'n duidelijke aanwijzing wordt in de regel door begraafplaatshouders gerespecteerd, mits de opvolger zich snel meldt.
Maar een erfgenaam onder algemene titel is niet zonder meer gerechtigd om de volgende rechthebbende te zijn, met uitsluiting van anderen.
Een begraafplaatshouder gaat niet zitten afwachten of zich wellicht een persoon meldt met een testament in de hand. Men schrijft een grafrecht over zodra zich een belangstellende meldt. Men heeft er belang bij om de zaak spoedig af te werken. Een erfgenaam moet snel zijn, om niet achter het net te vissen.
In alle gevallen moet de houder van de begraafplaats de nieuwe rechthebbende als zodanig accepteren en en zijn benoeming bekrachtigen door de afgifte van een beschikking of het aangaan van een overeenkomst om het grafrecht met de nieuwe rechthebbende voort te zetten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 59682 'Grafrecht wel of niet erven 2'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >