Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht voor onbepaalde tijd wordt bepaalde tijd. Kan dat?


14 september 2022

Vraag nummer: 65448

Kan de gemeente eenzijdig besluiten dat graven die voor onbepaalde tijd uitgegeven zijn, die worden vanaf x datum omgezet naar bepaalde tijd bijv. 20 jaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan niet.

Het wijzigen van rechten voor onbepaalde tijd is alleen mogelijk wanneer zich een situatie aandient die tevoren al is genoemd als situatie dat die gevolgen heeft of kan hebben. Bijvoorbeeld bij onvoldoende onderhoud van het grafmonument. Dan moeten er normen zijn, dan moet geconstateerd worden dat niet aan die normen wordt voldaan, dan moet de rechthebbende gewaarschuwd zijn om de boel in orde te maken en dat het gevolgen kan hebben als dat niet gebeurt.

Dat een begraafplaatshouder het nu wel lang genoeg vindt duren, is geen reden om de termijn te beperken. Dat kan voor de rechter worden gebracht.

Bij een gemeente is het dan een beetje complex wanneer je naar de rechter kunt gaan. Dat is pas het geval wanneer je belanghebbende bent (wat betekent dat je rechthebbende moet zijn of iemand die daar kort bij zit, zoals de broer of zus van een rechthebbende wanneer het om het graf van gemeenschappelijke ouders gaat), en wanneer de gemeente een brief stuurt dat de grafrechten binnenkort vervallen en dat ze tegen betaling verlengd kunnen worden. Dan pas kun je bezwaar maken en als dat bezwaar niet gehonoreerd wordt, maar de rechter stappen. Je kunt natuurlijk al wel eerder protesteren en aankondigen het er niet bij te zullen laten zitten.

Het gemiddelde gemeenteraadslid weet niet dat het college van B&W hem of haar inzake het omzetten van grafrechten een concept-wijziging van de beheersverordening voorlegt, die juridisch niet kan.
Daar kunt u het raadslid op wijzen. Het raadslid kan dan eens een boek of artikel over deze materie raadplegen, of de VNG of het ministerie van BZK om informatie vragen. Zo kunnen foute regelingen worden voorkomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >