Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht van mijn moeder krijgen


22 maart 2017

Vraag nummer: 50178

Beste heer van Putten,

Mijn moeder is op 28 mei 2015 overleden en heeft een particulier graf gekocht in de gemeente Brielle .
Doordat ze plotseling ernstig ziek was is zij 2 dagen voor haar overlijden getrouwd met haar partner.
Haar partner erft automatisch de grafrechten. In november 2015 overlijd mijn moeder dr man en is bij haar begraven.
De grafrechten zijn ge erft door zijn familie met wie ik nog nooit contact heb gehad.
Al mijn moeder dr bezittingen zijn meegenomen omdat ik nergens recht op had. Maar ook heb ik het graf van mijn moeder leeg moeten halen omdat ik geen rechten had.
Nu bijna 2 jaar later wil ik heel graag proberen om de grafrechten van mijn moeder te krijgen zodat mijn kinderen en ik weer een plek hebben om naar toe te gaan en een mooi gedenkbeeld te plaatsen.

Kan dit ? En vooral hoe moet ik dit aanpakken.

Ik hoor heel graag van u

Met vriendelijke groet

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat het niet mogelijk is om de grafrechten van het graf van uw moeder op uw naam te laten zetten, als de huidige rechthebbende, een nabestaande van de nieuwe echtgenoot van uw moeder, ze niet vrijwillig wil afstaan.

Het is erg jammer dat mensen dit soort zaken pas na 2 of 3 jaar bedenken en dingen dan willen veranderen. Dat kan dan niet meer.

U had, toen uw moeder op sterven lag, ook al kunnen bedenken dat u de grafrechten zou willen hebben en dat de nieuwe echtgenoot van uw moeder ook niet het eeuwige leven zou hebben. Toen had u het kunnen regelen, liefst door uw moeder die wens zwart op wit te laten zetten, maar die kans hebt u laten lopen.
U hebt ook een kans voorbij laten gaan, toen de echtgenoot overleed. U had ook op dat moment onmiddellijk bij de gemeente om de grafrechten kunnen vragen. En de kans was heel groot dat u ze op dat moment ook had kunnen krijgen, gelet op het feit dat uw moeder daar begraven was. U had objectief gezien evenveel rechten als bijvoorbeeld een kind van de echtgenoot.

Ik lees in uw vraag ook een misverstand, namelijk dat grafrechten door erfrecht overgaan. Dat is niet zo.
Het begin van uw verhaal is niet helemaal duidelijk. U schrijft "Mijn moeder is op 28 mei 2015 overleden en heeft een particulier graf gekocht". Is het zo dat 1) toen uw moeder overleed, zij zelf al eerder, bijvoorbeeld in 2014 of 2013 of nog eerder zelf een graf had gekocht bij wijze van reservering? Of is het zo dat 2) de echtgenoot van uw moeder het graf aanschafte eind mei 2015 toen uw moeder overleed?
Alleen als uw moeder op het moment van haar overlijden al een (nog ongebruikt) graf had, valt er iets te erven. Als de echtgenoot het graf kocht, valt er niets te erven, want zit het graf niet in de nalatenschap van uw moeder.

Erfgenamen kunnen wel aanspraak maken op een graf in een nalatenschap, maar daarmee krijgen ze nog niet automatisch het grafrecht. Men moet het grafrecht opvragen bij de begraafplaatshouder en het dan toegewezen krijgen. Als dat niet gebeurt, heeft men niets. Voor een begraafplaatshouder geldt in de regel 'Wie het eerst komt, het eerst maalt', tenzij de overledene bij testament anders bepaald heeft.
Als uw moeder al ruim voor haar overlijden een graf had aangeschaft, had u meteen de rechten op dat graf kunnen claimen. U was ook wettelijk erfgenaam van uw moeder, net als haar echtgenoot, tenzij u onterfd was.

Als het graf van uw moeder op naam van haar echtgenoot stond op het moment van zijn overlijden in november 2015, had u onmiddellijk bij de gemeente Brielle de grafrechten kunnen vragen. Dan had u ze ook kunnen krijgen.

Maar nu, als iemand anders de rechten heeft, hoeft die ze niet af te staan.

Hebt u overigens gecontroleerd of de rechten nu echt wel op naam van een nabestaande van de echtgenoot staan? Of neemt u het maar gewoon aan? Ik zou dat zeker navragen als ik u was.
Wat u altijd kunt doen is de begraafplaats laten weten dat als de huidige rechthebbende van het graf de grafrechten niet wil verlengen in mei 2035 of als hij/zij eerder afstand wil doen van het graf, u de grafrechten graag wilt overnemen. Ik zou dat schriftelijk vastleggen en ook de gemeente vragen schriftelijk te bevestigen dat men die wens van u in het dossier van het graf heeft opgenomen.

Ten behoeve van uw privacy heb ik uw naam onder uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE