Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht mutatie (nog voordat verklaring erfrecht is afgegeven)


20 februari 2005

Vraag nummer: 3707  (oude nummer: 5654)

Geachte Mr.van der Putten,
uit uw antwoorden is mij nog niet helemaal duidelijk,of de Gemeente grafrechten op voorhand aan één van kinderen mag toekennen,terwijl nog één van de ouders in leven is ;er geen schriftelijke overdracht heeft plaats gevonden,noch goedkeuring verleend ,noch de toendertijd nog levende echtgenote van een overdracht in kennis is gesteld,louter en alleen op het feit dat dat kind contact met de Gemeente had betreffende aankoop,begrafenis kosten en de betalingen signeerde.(overigens uit de nalatenschap)Het verzoek tot overschrijving van de grafrechten op naam van dát kind werd pas ingediend na het overlijden van de laatste ouder; verbandhoudende kosten werden ook toen pas opgevoerd en door aanvraagster betaald.De Gemeente berichtte de overige erven na vragen via de notaris dat er een in feite al een overdracht had plaatsgevonden op naam van het ene kind,na het overlijden van de eerste ouder en zodoende automatisch meegenomen is na het overlijden van de laatste ouder.
Is dit toegestaan.
Er is nog geen verklaring van erfrecht afgegeven en er is geen toestemming door de andere erven gegeven.
Met belangstelling uw antwoord tegemoet ziende.

Met de meeste hoogachting,

A.M.Sanderse

Antwoord:

Geachte heer Sanderse,

Ik kan uit uw verhaal niet goed de feiten halen.
Wat bedoelt u met 'op voorhand'? Werd het graf uitgegeven om één van de ouders (de vader) in te begraven? Staat het graf op naam van een kind in plaats van de langstlevende ouder (de moeder)? Is dat waar uw vraag om draait?

Als een van de ouders overlijdt en wordt begraven, kan het kind dat de begrafenis regelde inderdaad het graf direct op zijn of haar naam laten zetten. Als de langstlevende ouder dit niet wenst(e) had die ouder zelf de begrafenis moeten regelen en/of zelf direct bij de gemeente moeten aangeven formeel de rechthebbende van het graf te willen worden.

Er is geen enkel bezwaar tegen om een graf van een ouder op naam van een kind te hebben staan, als de langstlevende ouder nog leeft.

Maar wat bedoelt u met 'overdracht'? Dat het graf eerst op naam van de langstlevende ouder (moeder) stond en dat het kind verzocht heeft om overboeking en dat de gemeente dit uitgevoerd heeft zonder die ouder te benaderen of dit conform diens wens was? Dat kan en mag nooit! Een grafrecht kan nooit worden overgeboekt op naam van een ander zonder toestemming van de rechthebbende. Zolang die leeft, uiteraard.

Maar dat overboeken kan wel als de rechthebbende (moeder) is overleden. Dan kan de eerste die het vraagt, de grafrechten overgeboekt krijgen. Er is geen toestemming van andere kinderen nodig. Geen van de kinderen heeft meer recht dan een ander kind. Daarom maakt het ook niet uit wie van de kinderen de rechten vraagt en krijgt. Dat ligt alleen anders als de rechthebbende in zijn/haar testament heeft bepaald dat een bepaald kind de grafrechten moet krijgen. Maar ja, dan moet dat ook meteen aan de gemeente worden medegedeeld. Als de gemeente dat niet weet, kan de gemeente er geen rekening mee houden en natuurlijk geen verwijt worden gemaakt.

Er hoeft voor de overboeking van een graf geen verklaring van erfrecht afgegeven te worden en er is geen toestemming van andere erfgenamen nodig, tenzij dit uitdrukkelijk in de verordening van de gemeente is bepaald. Slechts een handjevol gemeenten hanteert een dergelijke bepaling.
Als 'uw' gemeente dit voorschrift niet in de verordening kent, heeft zij het graf terecht overgeboekt op naam van het kind die haar het eerst daarom vroeg.

Zie ook andere vragen en antwoorden in de sub-rubriek Graf overschrijven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE