Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht gekocht door schoonouders


27 april 2003

Vraag nummer: 2198  (oude nummer: 2613)

Sun, 27 Apr 2003 14:59

Goedenmiddag mevrouw/mijnheer,
Mijn man Rob Xxxxxx is op 36 jarige leeftijd overleden door zelfmoord op 30 januari jl.. Wij waren 18 jaar gelukkig getrouwd en hebben twee kinderen (7 jaar en 4 maanden). Ik zat/zit door deze situatie in een zeer verdrietige en daardoor labiele toestand. Nu hebben mijn schoonouders zonder mijn toestemming en medeweten het graf van Rob gekocht. Graag wil ik het graag zelf onder mijn beheer hebben. De relatie tussen mijzelf en mijn schoonouders is door deze actie heel erg verslechterd. Zij willen het graf niet aan mij overdragen. Ik wil er voor betalen, maar zij zeggen dat zij als ouders recht hebben op het graf. Rob en ik zijn/waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat kan ik doen om toch het graf voor mijzelf en de kinderen te krijgen en behouden.
Begraafplaats: Begraafplaats Xxxxxxx
afz. (naam bekend bij de redactie)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allereerst mijn oprechte deelneming. Het is vreselijk om al zo jong je man te moeten missen, en de kinderen hun vader. En dan door zelfmoord is een extra grote klap, denk ik. Het zal bijzonder moeilijk te accepteren zijn, dat zoiets kan terwijl er objectief gezien geen aanleiding voor lijkt te bestaan.

Ik heb de achternaam van uw man en u om privacy-redenen weggehaald, evenals de naam van de begraafplaats.

De eerste vraag is, hoe het zo heeft kunnen komen dat uw schoonouders het grafrecht in handen hebben kunnen krijgen. Hebben zij de begrafenis geregeld? Zo ja, dan mag aangenomen worden, omdat het gaat om een volwassen gehuwde man met kinderen, dat dit juridisch gezien zaakwaarneming was. Het regelen van een uitvaart met alles er op en er aan is in eerste instantie een verantwoordelijkheid en zowel recht als verplichting van de echtgenoot of echtgenote, van kinderen en van erfgenamen. Niet van ouders, broers en zussen en dergelijke. U bent zowel echtgenote als erfgenaam én wettelijk vertegenwoordiger van de mede-erfgenamen, de kinderen. Kortom, u bent de aangewezen partij.
Uw schoonouders hebben in het geheel geen recht op het graf. Hun zoon was meerderjarig en had familierechtelijke betrekkingen (met u en de kinderen) en erfgenamen, die voorrang hebben boven hen.

Er zijn verschillende manieren om te proberen het grafrecht in handen te krijgen.
U moet snel 1) zelf iets doen en 2) een advocaat in de arm nemen.

1. Ten eerste zou eens kunnen worden geprobeerd om de tenaamstelling van het graf op uw schoonouders ongedaan te maken. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, maar ik wil nu niet zo ver in detail treden.
Wat u zelf kunt doen, en heel snel moet doen (vanavond of morgen dus), is een brief schrijven aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente, waar deze begraafplaats onder valt. U moet dus niet naar de begraafplaats schrijven, maar adresseren aan het deelgemeentekantoor.
U zet boven die brief: Bezwaarschrift Algemene wet bestuursrecht. Niet vergeten.
En dan schrijft u dat uw man is overleden, dat uw schoonouders de begrafenis hebben geregeld als zaakwaarnemers van u en uw kinderen, omdat u zo verdrietig was. En dat u nu hebt gehoord dat het graf op hun naam is geschreven, maar dat u het daar helemaal niet mee eens bent. De gemeente heeft volgens u een fout gemaakt door u en de kinderen als direct belanghebbenden en erfgenamen niet te horen en niet van uw zienswijze kennis te nemen en het graf op naam van de schoonouders te schrijven. U wilt nu dat dit verzuim wordt hersteld en dat de foute tenaamstelling, wat naar u hebt gehoord een beschikking is, wordt ingetrokken en gewijzigd. Het graf moet op uw naam komen. Uw familierechtelijke banden en de banden van uw kinderen met uw man zijn groter dan die van zijn ouders, en u bent allen de erfgenamen; de ouders niet.
U moet dit ongeveer letterlijk overschrijven (en van 'u' natuurlijk 'ik' maken), want het is van belang dat termen als zaakwaarnemers, verzuim, niet horen, niet van zienswijze kennis nemen, en beschikking in die brief terecht komen.
De zaak heeft haast, omdat men op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een bezwaarschrift kan indienen. Ik weet niet wanneer het grafrecht op naam van de schoonouders is gezet, dat gebeurt meestal een paar weken na de uitgifte van het graf. Het gaat om de datum van de grafbrief/beschikking. Als u 1 dag te laat bent, dan kunt u hoog of laag springen, maar dan is er - op die manier - niets meer aan te doen. Daarom, niet wachten, geen risico nemen, maar onmiddellijk doen wat ik u adviseer.
U zet natuurlijk ook de naam en datum van geboorte en overlijden van uw man in de brief.
En u moet zelf een copie bewaren.
U kunt de brief zelf op het deelgemeentekantoor afgeven en dan bij de receptie een bewijs van ontvangst vragen. U kunt de brief ook aangetekend per post verzenden.

2. Ik adviseer om tevens, daarnaast, een advocaat in de arm te nemen. Het hangt van uw inkomen af, of u zelf een advocaat kunt benaderen, dan wel of u het via het Bureau voor Rechtshulp moet spelen. U kunt gewoon eerst morgen een advocaat bellen en die vertelt u dan wel hoe het verder gaat.
Maar... er gaan tenminste een paar dagen tijd overheen voordat u bij een advocaat aan tafel zit. Het zou zo kunnen zijn, dat net binnen die paar dagen de hierboven genoemde termijn van 6 weken verstrijken. Dan zou dat verschrikkelijk jammer en lastig zijn. Daarom moet u meteen de brief aan de deelgemeente sturen!
Met de advocaat kunt u dan bekijken welke actie verder nog mogelijk en wenselijk is. De advocaat kan uw schoonouders benaderen en vragen om het grafrecht over te dragen. Hij/zij kan daar wel een aantal redenen voor verzinnen. Daarnaast kan de advocaat bekijken of het nog nodig en wenselijk is om het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente aan te vullen of te wijzigen. Dat kan altijd, als u het zelf al eerder hebt ingediend. Maar u mag geen risico van te late indiening nemen en wachten tot de advocaat eerst u brief heeft gezien. Eerst zelf de brief versturen!

Voor de advocaat zijn er nog diverse mogelijkheden, die variëren van vriendelijk vragen, dreigen met een rechtszaak en zonodig een rechtszaak. Wat het meest verstandig is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden van u en van de schoonouders. U kunt dat met hem of haar het beste bespreken.

Graag wens ik u veel succes!

mr W.G.H.M. van der Putten

27 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE