Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf uitgegeven onbepaalde tijd, maar er wordt geen onderhoud betaald


5 september 2019

Vraag nummer: 58530

Wat gebeurt er met een graf dat voor onbepaalde tijd uitgegeven is en het onderhoud jaarlijks door rechthebbenden worden voldaan, als er geen rechthebbenden meer in leven zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Op die vraag kan geen sluitend antwoord worden gegeven, omdat het antwoord afhangt van de voorwaarden waaronder het graf ooit is uitgegeven en de geldende beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats.

Het kan - in theorie - zo zijn dat er een vordering van de begraafplaats open staat en blijft staan, maar dat er geen gevolgen of sancties zijn.

In de meeste gevallen zal het zo zijn dat als geen onderhoud betaald wordt, de begraafplaats het graf laat ruimen. Zeker als er geen rechthebbende meer is. Dat zal soms juridisch niet helemaal terecht zijn, maar zonder rechthebbende is er niemand meer die tegen de begraafplaats zal zeggen dat het niet mag.

Wie wil dat een graf voor onbepaalde tijd blijft voortbestaan en dat ook in de toekomst altijd onderhoudskosten betaald worden, kan het graf in beheer geven bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Zie voor het behoud van een graf voor onbepaalde tijd ('eeuwig'):


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE