Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gevolgen van betaling van afkoop onderhoudskosten ineens voor onbepaalde tijd


14 september 2018

Vraag nummer: 56111

De gemeente Harderwijk heeft voor de begraafplaats Oostergaarde een gebruiksrecht gegeven voor een grafruimte voor onbepaalde tijd voor 3 personen. In de grafakte is vastgelegd dat jaarlijks onderhoudskosten moeten worden betaald.

1. In de verordening begraafplaatsrechten 2018 van de gemeente Harderwijk wordt in artikel 5.2 van de bijbehorende tarieventabel de mogelijkheid gegeven die onderhoudskosten voor onbepaalde tijd af te kopen tegen 50x het verschuldigde jaartarief. Biedt dit voldoende garantie voor het behoud van het graf voor onbepaalde tijd?

Vraag 2 bent u er mee bekend of er gemeenten zijn die betaling in natura van de onderhoudskosten toestaan, namelijk door het verrichten van onderhoud door nabestaanden?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw eerste vraag luidt 'Ja'.
Ik adviseer u en uw rechtsopvolgers wel de rekening en het bewijs van betaling en de actuele verordeningen blijvend te bewaren. Een dergelijke regeling is dermate gangbaar dat ik geen problemen verwacht in de toekomst, maar het is en blijft toch altijd heel erg verstandig om steeds bewijsstukken van de regeling te blijven bewaren.

Het antwoord op uw tweede vraag luidt ontkennend: 'Nee, het komt niet voor dat gemeenten betaling in natura toestaan'.
Het komt wel vaker voor dat nabestaanden zeggen dat ze het grafmonument wel zelf zullen onderhouden, maar in de praktijk komt daar vaak weinig van terecht. In Harderwijk zijn de onderhoudsbetalingen verplicht gesteld. In gemeenten waar die onderhoudskosten in het verleden niet verplicht waren en nabestaanden geacht werden graven zelf te onderhouden, gebeurde dat meestal niet. Iedere begraafplaatsbeheerder die al een aantal jaren meedraait kan daar over vertellen. Het begint met goede bedoelingen, maar na een paar jaar worden nabestaanden te oud, wonen ze te ver weg, ontstaan er discussies over het gewenste niveau van onderhoud, etc. Dat werkte nergens goed.

Betaling in natura is overigens ook niet mogelijk, omdat het juridisch om een vorm van belastingen gaat. Men kan ook geen inkomstenbelasting of BTW in natura betalen door bijvoorbeeld op zaterdag de auto van de minister of staatssecretaris van Financiƫn te wassen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE