Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente wil niet vertellen wie rechthebbende van graf van vader is


19 februari 2020

Vraag nummer: 60100

Mijn vader is begin jaren '90 overleden, ik zelf was destijds 14 jaar. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn moeder heeft de uitvaart niet laten uitvoeren. Er komt nooit iemand bij vaders monument, ook het schoonmaken en onderhoud wordt niet uitgevoerd. Ik heb de gemeente van de algemene begraafplaats benaderd met de vraag de grafrechten als erfgenaam te willen hebben. Dit was niet mogelijk zonder akkoord van de rechthebbende. Hun advies was contact op te nemen met de rechthebbende, echter weet ik niet wie dat is. Heb de gemeente verzocht de rechthebbende te benaderen met het verzoek de grafrechten aan mij over te dragen. De gemeente geeft aan dat dit niet hun taak is. Ze geven aan dat ik op een lijst sta voor het geval de rechthebbende komt te overlijden of afstand doet van zijn/haar rechten.
Mijn vraag is wat ik nu nog kan doen behalve domweg af te wachten tot er ooit een reactie komt van de gemeente?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou niet weten waarom de administratie van een begraafplaats een kind van de in een graf begraven overledene zou weigeren om te vertellen wie de rechthebbende van het graf is. Waarschijnlijk beroept men zich op zoiets vaags als 'privacy', maar dat lijkt mij niet terecht.

Ik zou als ik u was een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing bij de gemeente uitlokken (daar kunt u om vragen) en dan een bezwaarschrift indienen en zonodig naar de rechtbank stappen. U hebt daar geen advocaat voor nodig in het bestuursrecht; dat kunt u zelf doen. Er zijn dus geen hoge kosten mee gemoeid. U mag natuurlijk zelf besluiten om wel een advocaat of adviseur in de arm te nemen.

Laat de gemeente de weigering maar eens precies onderbouwen. Ik denk dat ze alleen een kreet roepen of in het algemeen naar de AVG verwijzen. Dat is onvoldoende. Men moet precies kunnen onderbouwen welke bepaling van de regeling van toepassing is en zo moet worden uitgelegd en toegepast zoals de gemeente dat doet.

Ik zou het toejuichen als u er werk van maakt (en mij dan het resultaat laat weten), omdat ik zie dat begraafplaatsadministraties wel vaker weigeren om dit soort informatie te verstrekken. Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij is de weigering onterecht. Ik zou er graag een rechterlijke uitspraak over zien.

Maar in uw geval zijn er nog andere opties.
Bent u bij de uitvaart van uw vader geweest? Weet u wie de begrafenis geregeld heeft? Waren dat uw grootouders, of misschien een broer of zuster van uw vader? Dat ligt althans voor de hand als uw vader geen nieuwe relatie had.

U zou uw familie kunnen benaderen en vragen of zij weten wie de grafrechten heeft en wie de begrafenis geregeld heeft. Waarschijnlijk is de persoon die de begrafenis geregeld heeft ook de rechthebbende op het graf.

Een andere optie is om uit te zoeken welke uitvaartondernemer de begrafenis verzorgd heeft. Dat is waarschijnlijk ook te vinden in de administratie van de gemeentelijke begraafplaats, want dat zal de partij zijn die om uitgifte van het graf heeft verzocht.
Als ik u was zou ik schriftelijk bij de gemeente - met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur - een aanvraag doen om een kopie te krijgen van het formulier waarmee de begrafenis is aangemeld. Waarschijnlijk staan daar zowel de namen en adressen van de uitvaartondernemer op, als ook van de persoon die de uitvaart regelde. Dan is er een kans van 99% dat deze persoon ook rechthebbende van het graf geworden is.

Als dat laatste er niet op staat, kunt u bij de uitvaartonderneming vragen of zij nog gegevens van de uitvaart van uw vader hebben. Er is een grote kans dat ze dat niet bewaard hebben. Maar sommige uitvaartondernemingen hebben een geweldig archief en kunnen het u wel zeggen. De moeite van het proberen waard.

NB: U moet alle correspondentie die u niet met de gemeente over dit onderwerp hebt, goed bewaren. Vooral als men belooft u op een lijst te zetten. Het kan namelijk binnenkort zo zijn dat de grafrechten aflopen en dat de huidige rechthebbende er geen behoefte aan heeft om de rechten te verlengen. U kunt nagaan voor welke termijn de grafrechten verleend zijn. Vaak is dat voor 20 of 30 jaar, met een optie voor 10 jaar verlengen.
Stel dat uw vader op 19 februari 1993 overleden is - ik noem een willekeurige datum als voorbeeld - dan is er een kans dat hij op of rond 25 februari 1993 begraven is en dan lopen de grafrechten 30 jaar later op 26 februari 2023 af. Dan kunt u bij de gemeente informeren of u de grafrechten kunnen krijgen. Dat lijkt mij een heel grote kans.

Succes!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE