Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gegevens rechthebbenden aan derden verstrekken


5 september 2018

Vraag nummer: 56028

Geachte heer van der Putten,

Mijn vraag is kort en bondig, maar lijdt hier nogal eens tot discussie.
Mag ik als beheerder begraafplaats aan iedereen die dat vraagt gegevens verstrekken over rechthebbenden of wie rechthebbende is van een bepaald graf?

Met belangstelling zie ik u antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Mari Schellekens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat mag, als de aard van de vraag persoonlijk is en niet commercieel.

Als iemand vraagt wie de rechthebbende is van het graf van zijn ouders, schoonouders, grootouders of een oudtante, dan wel een goede vriend van zijn vader of een vroegere buur, zie ik geen enkel probleem om te vertellen wie dat is.

Maar als een steenhouwerij die ziet dat een aantal monumenten wel eens opgeknapt zou mogen worden, namen van rechthebbenden vraagt om die te benaderen met een zakelijk voorstel, gaat dat te ver. Maar dan zou de beheerder van de begraafplaats de rechthebbende kunnen benaderen, zeggen dat de grafsteen wel een opknapbeurt zou kunnen gebruiken en dat hij benaderd is door iemand die dat zou willen doen. Dan kan de familie zelf contact zoeken, maar - nu ze op een idee is gebracht - ook een andere steenhouwerij kunnen benaderen.

De vraag is vaak hoe het verzoek om dit soort informatie zich verhoudt met privacyregels, vroeger der Wet bescherming persoonsgegevens en tegenwoordig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Bij de AVG staan transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid bij de omgang met en het gebruik van persoonsgegevens centraal. Je moet mensen duidelijkheid bieden over de manier waarop je persoonsgegevens gebruikt en verstrekt aan derden. De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt blijven tot welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens te hergebruiken of openbaar te maken voor doeleinden die niet ‘verenigbaar’ zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.
Dat klinkt wat abstract omdat het voor alle mogelijke denkbare situaties geldt.
Volgens mij is het verstrekken van gegevens aan mensen die met een rechthebbende in contact willen komen, (niet niet) verenigbaar met de strekking en het doel van het zijn van rechthebbende: contactpersoon zijn die een graf in stand wil houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE