Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen rechthebbende van graven (bekend)


7 april 2015

Vraag nummer: 42073

Op onze begraafplaats is een aantal graven waarvan de rechthebbende onbekend is. We proberen deze wel te achterhalen en soms lukt het om familie te vinden. Betreft het een oud graf dan beslist het bestuur of het in stand gehouden dient te worden. (Oude graven horen op een begraafplaats) Kortgeleden hebben wij familie gevonden van een graf waarvoor geen rechten meer werden betaald. We hebben de mensen aangesproken en gevraagd of zij misschien rechthebbende van het graf wilden worden omdat het anders geruimd zou gaan worden. Het waren de grootouders en het graf hadden zij net min of meer opgeknapt. Overigens heeft er ruim een jaar een bordje bij het graf gestaan met de tekst: Wil de rechthebbende zich melden bij de beheerder. Daar is nooit een reactie opgekomen. Naast het graf van de grootouders lag het graf van hun ouders. De familie was overigens verhuisd en het nieuwe adres was bij ons niet bekend. Mevr. P. heeft verschillende brieven naar ons gestuurd met verwijzingen naar het reglement. Reden was dat er geen akte is van het bewuste graf, in die tijd werden er geen aktes uitgegeven. Na regelmatig heen en weer schrijven was mevr. P. niet tevreden met het antwoord. Zij heeft alle correspondentie naar de Ombudsman Uitvaartwezen verzonden en naar de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen maar zonder resultaat. Zij is geen rechthebbende. De toon in haar brieven is niet echt vriendelijk. Wij willen uiteraard geen negatieve reclame over onze begraafplaats. Hoewel deze familie 1x in het jaar komt en in Delfzijl woont willen wij toch niet het risico van negatieve publiciteit in welke krant dan ook, lopen. Volgens het bestuur hebben wij alle recht om het graf te ruimen, of zien wij dit niet goed. Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet
XX
XX Begraafplaats XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is mij eerlijk gezegd niet helemaal helder. Ging het nu om een graf waarvan de grafrechten verlopen waren, of niet?

Enkel het feit dat rechthebbenden onbekend zijn, biedt geen juridische basis om graven te kunnen ruimen, wanneer nog rechten op het graf rusten.
De uitsluitende gebruiksrechten van graven met een lopend grafrecht/huurtermijn kunnen alleen vervallen worden verklaard als:
- het beheersreglement op het moment van uitgifte van het graf (of de akte van uitgifte van het graf) al de eis bevatte dat het grafrecht binnen een bepaalde periode na het overlijden van de rechthebbende op naam van een opvolger moet worden overgeschreven, op straffe van het kunnen vervallen van het recht;
- de kennelijke verwaarlozing als bedoeld in artikel 28 Wet op de lijkbezorging aan de orde is;
- aan andere voorwaarden in de beheersverordening of het beheersreglement niet wordt voldaan en het vervallen van het grafrecht uitdrukkelijk als sanctie is genoemd.

U schrijft dat uw begraafplaats in het verleden geen grafaktes uitgaf. Dat kan. Dat was tot 1991 geen wettelijke verplichting.
Het was ook geen verplichting om een beheersreglement (of voor gemeenten: een beheersverordening) te hebben. Trouwens nog steeds niet. Maar het is wel buitengewoon onverstandig om er geen te hebben.
Want als er geen grafbrief, bewijs van eigendom of andere akte of geen reglement was of is, betekent dat ook dat er geen regels waren waar men aan moest voldoen. Met als consequentie dat ze ook niet konden worden overtreden en dan de grafrechten niet vervallen konden worden verklaard. In zulke gevallen kunnen grafrechten die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven niet vervallen worden verklaard, tenzij zich de kennelijke verwaarlozing van het monument (artikel 28 Wlb) voordoet.

Indien een graf niet voor onbepaalde tijd ('eeuwig' in de volksmond) maar voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20, 30 of 50 jaar) is uitgegeven en die termijn verlopen is, kan het graf natuurlijk geruimd worden. Als van een dergelijk graf geen rechthebbende bekend is, of diens adres niet bekend is, kan geen verlenging van de rechten worden aangeboden. Er is wel een wettelijke verplichting voor de houder van een begraafplaats om van een eigen/particulier graf een verlenging aan te bieden. Maar als geen rechthebbende bekend is, of wanneer diens adres niet bekend is en deze tekortkoming niet aan de begraafplaats te wijten is, houdt het op. Overigens is het in dat soort gevallen wel netjes om een waarschuwing over het einde van de termijn bij het graf te plaatsen. Ook, om te melden op de site van de kerk dat men nog nabestaanden van bepaalde graven zoekt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Buitenhuis La Hardoye: een paar dagen weg of een of meer weken vakantie voor 2 tot 10 personen in Frankrijk. Een prachtig sfeervol zeer ruim huis met grote tuin, eigen beekje en boomgaard op de grens van de Franse Ardennen en de Champagne. Slechts 340 km van Utrecht.
www.vakantiehuis-ardennen.info

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE