Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen reactie op mededeling dat grafrecht is verlopen


19 juni 2018

Vraag nummer: 55411

Beste mijnheer van Putten,

In artikel 28 lid 3 van de wet op de lijkbezorging staat dat als niet binnen drie maand na de mededeling dat het grafrecht verloopt, om verlenging wordt gevraagd, deze mededeling bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats bekend moet worden gemaakt. Ik moet eerlijk bekennen dat wij dit, tot nu toe, nog nooit hebben gedaan. Ik heb hier dan ook een aantal vragen over.
1. Welke inhoud moet en mag deze bekendmaking hebben. Is een korte mededeling (zonder persoonsgegevens en data) dat de grafrechten binnenkort aflopen voldoende?
2. Welk doel heeft deze mededeling?
3. In de tekst van de wet staat; 'als niet binnen drie maand om verlenging wordt verzocht'. Maar wat als niet om verlenging wordt verzocht maar er wel wordt gereageerd en b.v. afstand wordt gedaan? Moet deze mededeling dan ook worden gedaan?
Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ietje Pouwels-Snijders,
gemeente Raalte

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerlijk gezegd denk ik dat het bepaalde in het derde lid van artikel 28 Wlb veel meer mensen ontgaan is. Maar vooral ook omdat er op veel begraafplaatsen toch al een gewoonte is ontstaan dat beheerders bordjes bij een graf zetten als zij contact met de rechthebbende of andere nabestaanden zoeken. Zonder precies lid 3 in het hoofd te hebben.

1. Op veel begraafplaatsen zie je bij graven een bordje met de neutrale tekst 'Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats'. Of woorden van gelijke strekking. Dit lijkt mij voldoende. Er hoeft geen uitgebreide uitleg bij het graf te staan waar dat contact voor bedoeld is. Zo'n bordje kan ook gebruikt worden bij schade aan de steen o.i.d.
In het mededelingenkastje bij de ingang van de begraafplaats adviseer ik een lijstje te hangen van de graven waarvan de termijn afloopt. . U schrijft 'zonder persoonsgegevens en data', maar die persoonsgegevens en data moeten nu JUIST WEL genoemd worden! Anders weten mensen niet waar het over gaat. Tegenwoordig heerst de misvatting dat alles geheim en privé moet zijn, maar dat is niet zo. Op het lijstje moet dus staan om welke graven het gaat, met de namen van de personen die daar begraven zijn. Ik zou er ook een geboorte- en een sterfjaar bij vermelden en de datum waarop het grafrecht afloopt. Ik zou die mededeling laten hangen tot ongeveer een jaar na afloop van het verlopen van het grafrecht, mits het graf(monument) niet eerder geruimd wordt. Dat brengt mij meteen op punt 2.

2. Het doel van deze actie is om mensen die de brief niet hebben gekregen, of niet weten dat er een brief bestaat, zoals broers of zussen of kinderen van de rechthebbende, er op te attenderen dat er iets speelt. De rechthebbende kan de brief wel hebben gehad, maar niet in staat zijn om er adequaat op te reageren. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die beginnen te dementeren. Dat zijn er heel veel in Nederland. De waarschuwingen bij het graf en in het mededelingenkastje helpen dan de omgeving van de rechthebbende en andere nabestaanden om wel adequate actie te ondernemen.
Ik zou bordjes en mededelingen gewoon lekker lang laten staan en hangen, omdat je niet weet hoe vaak een graf bezocht wordt. Ook als de termijn al verlopen is, maar het graf nog niet geruimd is.
Er zijn ook gemeenten die dit soort lijstjes op hun site publiceren. Heel verstandig.
Ik zou de lijstjes in het mededelingenkastje en op de site om de paar maanden actualiseren.

3. Als er wel wordt gereageerd en afstand van het graf wordt gedaan, is het niet meer nodig om het graf op te nemen in lijstjes van graven waarvan de termijn afloopt. Echter, ik zou wel het bordje met het verzoek om contact op te nemen bij het graf laten staan. Het kan namelijk zijn dat een broer of zus van de rechthebbende niet weet dat de rechthebbende het graf niet wil verlengen. Dan zou die broer of zus het grafrecht kunnen overnemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >