Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familie wil niet dat graf op naam vader staat


1 september 2003

Vraag nummer: 2440  (oude nummer: 2997)

Geachte Heer van der Putten,

Ik zit met een netelige kwestie en hoewel ik denk dat de enige mogelijkheid voor de familie de gang naar de rechter is wil ik het u toch graag voorleggen.

Na het overlijden van de moeder van het gezin heeft de zwager alles geregeld de uitvaart en heeft ook het contract getekend bij het uitvaartbedrijf.
Ook heeft hij een vergunning aangevraag om een steen te laten plaatsen. Na betaling van de uitvaartnota is deze meneer bij ons als rechthebbende ingeschreven.

Hij heeft ook verder het geld beheerd uit de nalatenschap. Maar nu is er binnen de familie ruzie ontstaan omdat de andere kinderen een nieuwe steen willen laten plaatsen.

Ook als ze bloemen zetten e.d. wordt dat er afgehaald. Volgens onze verordening kunnen ze alleen een aanvraag indienen als het grafrecht wordt overgeschreven op naam van ëën van de kinderen.
Daar wil deze meneer niet aan meewerken. En in de verordening is geen bepaling opgenomen om dit te kunnen herstellen als het grafrecht volgens ons op een onjuiste persoon is afgegeven.

Ziet u nog een andere mogelijkheid als de gang naar de rechter.
Alvast vriendelijk bedankt

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Er is inderdaad geen mogelijkheid voor een gemeente om het graf dan maar op naam van een ander kind te zetten. Bovendien zijn dit soort kwesties vaak ook uitermate moeilijk. Het gaat om gevoeligheden die een derde niet kent en niet aangaan en waar je ook niet in kunt kiezen. Als die zwager alles geregeld heeft, dan is het blijkbaar toch zo geweest dat men eerst wel vertrouwen in hem had. Anders hadden ze het hem niet laten doen. Wellicht is de man bij testament of codicil als zodanig aangewezen door moeder. Dat is ook niet niks. Wie zijn de anderen dan dat ze meer aanspraak menen te kunnen maken? Je kunt dat niet beoordelen zonder eerst met iedereen lange en diepen gesprekken te voeren. En dan nog.

Als het echt zo is dat de zwager onzinnige dingen doet, dan is dit echt een zaak voor de familierechter. En als de familie de rechter kan overtuigen dat het zo niet verder kan en mag, dan zal de rechter wel een redenering vinden om de zwager van zijn taken te ontheffen.

De gemeente moet niet proberen rechter te spelen. Zij kan het grafrecht niet overschrijven op een ander, behalve op verzoek van de huidige rechthebbende of op rechterlijk bevel. Als de gemeente het graf wél zou overschrijven, zou de (voormalige) rechthebbende de gemeente voor de bestuursrechter kunnen slepen. En zeker gelijk krijgen. Want wat voor motief hebt u? Dat u het zielig vindt voor de andere familieleden? Daar kun je als gemeente geen besluitvorming op laten plaatsvinden.

En laat het een probleem van de familie blijven; niet een probleem voor de gemeente worden.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE