Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Extra verlengtermijn van 10 jaren

16 november 2002

Vraag nummer: 1563 (oude nummer: 1927)

Wed Mar 14 11:16:20 2001

Vraag.
In onze gemeente worden graven uitgegeven voor 20 jaren. Ten hoogste kunnen 2 personen in een graf (boven elkaar) worden begraven. De begraaftermijn gaat in bij de eerste begraving. Wanneer een tweede persoon wordt bijbegraven en er rest nog een termijn die korter is dan de wettelijke grafrust van 10 jaren, dan dient volgens de verordening verplicht te worden verlengd. Die verlenging betreft, overeenkomstig de Wet op de lijkbezorging een termijn van 10 jaren.

Praktijk.
Vaak hebben overledenen een uitvaartverzekering die ook rept over 20 jaar huur van een graf. De kosten daarvoor worden dan betaald door de uitvaartverzekeraar. Een voorbeeld dat in de praktijk nogal eens voorkomt en altijd weer vragen oproept is het volgende.
Een tweede persoon overlijdt bijvoorbeeld in het 18e jaar van de reservering. Er wordt in dat geval dus verlengd met 10 jaren. Na 12 jaar wordt vervolgens de rechthebbende benaderd of hij/zij het graf weer met 10 jaren wenst te verlengen. De vraag van de nabestaanden is dan steeds: maar er was toch een uitvaartverzekering van 20 jaar? Waarom komt de gemeente nu al met een rekening?
We hebben een en ander al eens bekeken in het licht van, kunnen we niet in de verordening bepalen dat in voorkomende gevallen bij het tweede overlijden een extra verlengingstermijn van nog eens 10 jaren geregeld wordt. Dit zou m.i. echter strijd opleveren met het bepaalde in artikel 28, lid 1 van de Wet op de lijkbezorging die immers bepaalt dat de verlengingstermijn niet langer dan 10 jaren mag zijn.

Graag uw advies terzake van een mogelijke oplossingsrichting.

Antwoord:

Sat Mar 17 23:50:00 2001

Geachte heer of mevrouw,

Ik vind het verhaal over een uitvaartverzekering die 20 jaar grafhuur betaalt, merkwaardig. Ik ken geen enkele natura-uitvaartverzekeraar die zonder meer 20 jaar grafhuur betaalt. Dat wil niet zeggen dat ze er misschien niet zijn, maar ik ken er geen en ik heb er heel wat gezien.
Wat meestal het geval is, is dat de verzekeraar de aankoop van het goedkoopste of meest gebruikelijke graf op een begraafplaats betaalt. Het kan dan zijn dat op bepaalde begraafplaatsen 20 jaar de kortste en daarmee de goedkoopste termijn is. Maar dat is dus niet helemaal hetzelfde als altijd 20 jaar grafhuur betalen. De formule 'kort en goedkoop' zal alleen soms min of meer toevallig op 20 jaar uitkomen.
Waar ik echter nog nooit van heb gehoord, is dat men bij een bijzetting in een bestaand graf, een verlenging van 20 jaar vergoedt. Althans geen natura-verzekeraar. Wat wel zou kunnen is dat een verzekeraar die geld uitkeert of ter beschikking stelt, zoveel geld uitkeert dat je daarvan makkelijk 20 jaar verlenging zou kunnen betalen. Maar dat is dus ook weer wat anders. Dat geld zou ook besteed kunnen worden aan bloemen of extra volgwagens, of, als er geen belastingclausule op rust, om er van op vakantie te gaan of nieuwe kleding te kopen.

Ik heb de indruk dat de door u bedoelde nabestaanden die uw gemeente benaderen, wanneer u met een voorstel tot verlenging na ongeveer 10 jaar komt, alleen wat van de klok en de klepel hebben gehoord.
Namelijk dat hun verzekeraar de op uw begraafplaats gebruikelijke kortste termijn van 20 jaar (bij de uitgifte van een nieuw graf!) vergoedt. Maar dat ze niet goed zijn voorgelicht (door de verzekeraar!) omtrent verlengingen.

Het verhaal rammelt, omdat wanneer de veronderstelling van deze nabestaanden zou kloppen, de verzekeraar al veel eerder bij u aan de bel had getrokken met het verhaal dat ze 20 jaar wilde regelen.
De verzekeraar heeft dat blijkbaar 10 jaar daarvoor niet gedaan. De nabestaanden zijn alleen in de veronderstelling dat het zo was. Dan letten ze echter niet goed op, want ze zullen van uw gemeente een grafakte, of een bewijs van verlenging hebben, waar een einddatum of termijn op stond. En die is dan blijkbaar korter dan men achteraf zegt dat het zou moeten zijn. Waarom trekt men dan niet aan de bel op het moment dat men die papieren krijgt? Dan had men ook de verzekeraar aan z'n jas kunnen trekken.

Ik heb de indruk dat u al veel te ver bent gegaan, alleen al door te willen bezien of in voorkomende gevallen geen verlenging van 20 jaar mogelijk is. Want ik lees in uw relaas niet dat een verzekeraar dat ooit heeft gevraagd, maar dat nabestaanden beweren dat de verzekeraar dat zou hebben moeten doen.
Welnu, dat lossen die nabestaanden maar met die verzekering op, dat is helemaal uw probleem niet. En ik denk dat er 99,9% kans is dat de nabestaanden die zich tot de verzekeraar wenden, te horen krijgen dat ze zich vergissen.

U hoeft als gemeente niet de misverstanden tussen nabestaanden en een verzekering op te lossen. Dat zoeken ze onderling maar uit.
En al zou het inderdaad zo zijn dat er een verzekeraar komt die te kennen geeft een verlenging van meer dan 10 jaar te willen betalen (ik denk niet dat het voorkomt, maar stel), dan zou ik daar zeker geen onwettige praktijken voor aangaan. Als men 20 jaar verlenging wil betalen is dat prima, maar dat betekent nu 10 jaar en over 8-9 jaar kunnen ze een seintje krijgen dat ze nog eens 10 jaar kunnen bijtekenen. Zo kan het worden opgelost. Er zijn ook wel families die in een keer 25 of 50 jaar willen regelen en die moeten zich ook aan die stappen van 10 jaar houden. Waarom zou voor een verzekeraar dan een uitzondering gemaakt moeten worden? Ook die moet zich gewoon aan de wet houden.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 maart 2001

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder