Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Extra grafrecht 30 jaar?

28 november 2019

Vraag nummer: 59331

mijn vrouw is 2000 overleden voor dertig gepacht als ik kom te overlijden bv in dit jaar nog tien jaar tegaan of kom ik aanmerking voor nog dertig jaar

Antwoord:

Geachte heer,

Als u dit jaar komt te overlijden - waarschijnlijk niet, het is al eind november - dan loopt de termijn van het graf nog 10 jaar.
Dat is wettelijk gezien voldoende. Iedere overledene moet minstens 10 jaar begraven kunnen blijven. Dat lukt met de huidige termijn tot 2030.

Als u over bijvoorbeeld 2 of 4 jaar overlijdt, zullen de gebruiksrechten van het graf nog verlengd moeten worden. Voor hoe lang, kan ik u niet zeggen. Want alle begraafplaatsen verschillen in de mogelijkheden. Vaak is het 5, 10 of 20 jaar. 10 jaar komt het meeste voor.

Wettelijk gezien mag het niet langer dan 20 jaar in een keer geregeld worden. Maar na afloop van die 20 jaar mag het weer opnieuw verlengd worden. En na afloop van die verlenging weer opnieuw, enz.
Dat systeem heeft de wetgever ingevoerd om te voor te zorgen dat er altijd nog iemand verantwoordelijk is voor een graf. Of anders gezegd: dat er geen graven lange tijd blijven voortbestaan terwijl er niemand meer is die daar aan hecht.

Als u wel zou willen dat het graf na uw overlijden niet met 10 of 20 jaar verlengd wordt, maar voor 30 jaar, is dat ook mogelijk. Ook een langere termijn dan 30 jaar is mogelijk.
Dat kunt u regelen via de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl. Telefoon 026 361 79 00, bgg 0618 454 200). Die zorgt er dan voor dat telkens na afloop van de huurtermijn een nieuwe termijn wordt aangegaan. Dat kan men ook regelen voor een termijn van bijvoorbeeld 100 jaar of zelfs 'eeuwig'.

Is dat duur? Nee. 'Eeuwig' kan bij Grafzorg voor 3 keer de kosten van 20 jaar.

Nog iets anders: u moet er ook voor zorgen dat na uw overlijden iemand verantwoordelijk wordt voor uw graf. Een graf moet altijd op naam van iemand staan. Dat kan een natuurlijk persoon (een mens) of een rechtspersoon (een stichting) zijn. Maar als het niet zo is kunnen de grafrechten vervallen worden verklaard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


of: De aankoop en behoud van een graf voor eeuwig


TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder