Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Erfgename(n) grafrecht? (meebetalen aan verlenging grafrecht)


25 mei 2019

Vraag nummer: 57957

Geachte mijnheer Van der Putten,
Mijn schoonouders liggen begraven op de gemeentelijke begraafplaats Epe-Norelbos. Zij hadden een zoon (mijn man) en een dochter (mijn schoonzus) Beiden zijn helaas overleden.
Mijn schoonzus en haar man hebben één zoon.
Tien jaar geleden konden wij nog gezamenlijk de kosten voor het verlengen van grafrecht betalen.
Kan ik nu aan mijn neef, de zoon van mijn schoonzus vragen hieraan mee te betalen?
Hoogachtend,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt iedereen vragen om aan de kosten van het graf van uw schoonouders mee te betalen. Vragen staat vrij.
Maar de echtgenoot en de zoon van uw schoonzus hebben geen enkele verplichting om aan de kosten van verlenging bij te dragen. Trouwens, ook u zelf bent niet verplicht om de grafrechten te verlengen.

Vaak is het verstandig, als een (deel van een) familie aan een lange termijn van grafrust hecht, dit te regelen bij het overlijden van een van de personen die in het graf komt te rusten. Dan kunnen de kosten voor een lange termijn betaald worden uit de nalatenschap van de overledene.
Het is nooit goed in te schatten of nabestaanden later zelf nog wel leven en of zij financieel in staat en bereid zijn om een of meer verlengingen te bekostigen.
Bij een begraafplaats zelf kan men slechts voor een beperkte termijn een verlenging regelen, vanwege wettelijke regels. Men kan echter elke gewenste termijn vooraf regelen bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), die later in de plaats van nabestaanden de grafrechten zal verlengen. Bij lange termijnen is het o.a. vanwege fiscale ook nog goedkoper dan wanneer men zelf geld opzij zou zetten en zou verlengen (een stichting hoeft geen vermogensrendementsheffling te betalen, waar een particulier wel voor opdraait. Bijvoorbeeld bij een termijn van 30 jaar kan dat cumulatief meer dan 50% van het beschikbare bedrag schelen).

Vanwege uw eigen privacy en de privacy van uw schoonfamilie heb ik uw naam en adres onder uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE