Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Einddatum grafrecht


29 september 2019

Vraag nummer: 58690

Mijn ouders, J.B. Wildervanck (overleden 1987) en T. Wildervanck Jasperse (overleden 2007) liggen in 1 graf.
Wanneer worden deze graven geruimd ?

Antwoord:

Geachte heer,

U behoort papieren voor dit graf te hebben, waar uit blijkt tot wanneer de grafrechten lopen. Als u die papieren niet (meer) hebt, kunt u de administratie van de begraafplaats om informatie of een kopie vragen.

Het graf zal waarschijnlijk in 1987 door uw moeder zijn aangeschaft; dan had zij de papieren. Na haar overlijden in 2007 diende het grafrecht op naam van een ander familielid te worden overgeschreven.

Wanneer de grafrechten verlopen, heeft de begraafplaatshouder de vrijheid om een graf te ruimen. Maar hij is niet verplicht om het meteen te doen. Vaak wordt een graf pas geruimd op het moment van een andere familie die plek uitkiest.
Zie de tientallen eerdere vragen en antwoorden over opgraven en cremeren in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.
Diverse vragen gaan ook over de kosten.

Zie ook de vele vergelijkbare vragen over het ruimen van graven in de subrubriek 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.
Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE