Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigendom graf afstaan


6 mei 2018

Vraag nummer: 54834

Geachte heer Van der Putten,

Door het overlijden van mijn zusje, werd ik de nieuwe beheerder van het graf van mijn grootouders.
Nu ik zelf al op leeftijd raak en ik niet zo vaak meer het graf kan bezoeken, want niet in dezelfde stad, overweeg ik om het graf te laten ruimen. Het bestaat nu sinds 1945 en dat is best een lange tijd. Ik heb geen kinderen en ik vrees dat de weinige nabestaanden die ik nog ken, niet mijn taken zullen overnemen. Wat kan ik doen? Welk advies kunt u mij geven?

Met vriendelijke groet,
mevrouw C.G. Piso

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan u geen advies geven wat met het graf te doen. Dat moet u zelf beslissen.

Ten eerste: u hoeft het graf niet te laten ruimen. Als u afstand doet van het graf zodat de begraafplaats weer over de plek kan beslissen, zal de begraafplaats zelf beslissen wanneer ze het monument ruimt en wanneer ze de inhoud van het graf ruimt. Dat hangt van diverse factoren af, zoals of de begraafplaats regelmatig monumenten ruimt of niet en of een andere familie deze plek zou willen hebben. Maar dat is allemaal uw zorg niet. U kunt gewoon de begraafplaats laten weten afstand te doen van het graf. U moet er dan wel een kort briefje over schrijven, want zo'n belangrijke beslissing wil de begraafplaats zwart op wit hebben.

Als u zelf het graf wel actief zou willen laten ruimen, kunnen daar kosten aan verbonden zijn. Dat verschilt per begraafplaats.

U kunt ook gewoon het graf in stand houden zo lang u leeft. Er is geen verplichting om graven te bezoeken, als iemand rechthebbende is. Dan kunnen uw erfgenamen afstand doen van het graf.

Als u zou willen dat het graf blijft bestaan, maar u kent niemand die het graf zou willen beheer, dan kunt u het beheer overdragen aan de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Die houdt graven van mensen zonder nabestaanden in stand. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Als ik u was zou ik bedenken wat uw ouders of grootouders graag gewild zouden hebben. Als uw grootouders een graf voor onbepaalde tijd hadden, zullen zij waarschijnlijk het bestaan en voortbestaan van het graf wel op prijs gesteld hebben. Anders hadden ze een graf voor een korte termijn hebben kunnen kiezen. Dan zou ik niet op korte termijn afstand doen van het graf, maar uw erfgenamen afstand laten doen van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE