Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwige grafrechten en bijdrage onderhoudskosten.


2 februari 2002

Vraag nummer: 769  (oude nummer: 957)

14 Oct 2000

Kan men nakomelingen van overledenen die eeuwige grafrechten hebben gekocht, stel ca. 100 jaar geleden, thans nog dwingen bij te dragen in kosten van onderhoud, dan wel ruiming en/of verplaatsing?
Houdt zulk een grafrecht in, dat deze graven nooit mogen worden geruimd?
ondertekening:
W.G. van Dobbenburgh
Wipstrikkerallee 119
8023 DX Zwolle.

Antwoord:

14 oktober 2000

Geachte heer Van Dobbenburgh,

Op uw vraag of men nakomelingen van overledenen die eeuwige grafrechten hebben gekocht, nog kan dwingen bij te dragen in de kosten van onderhoud, kan ik zo geen antwoord geven. Soms wel, soms niet, moet ik zeggen.
Waar dat van af hangt, is de exacte omschrijving in de grafakte en in de toenmalige beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats. Als ik die stukken niet voor me heb liggen, kan ik de vraag niet beantwoorden.

Overigens moet ik opmerken dat men voorzichtig moet zijn om aan te nemen dat het bij oude graven om eeuwigdurende graven gaat. Een paar weken geleden was ik betrokken bij een meningsverschil hierover tussen een groep 'grafeigenaren' en een begraafplaats. De begraafplaats wilde de grafrechten verlengen. De grafeigenaren zeiden dat dat niet hoefde, omdat het eeuwigdurende graven waren.

Toen ik de stukken kreeg, bleken beiden ongelijk te hebben. Het ging om graven op een kerkelijke begraafplaats, die de status van algemeen graf hadden. Het waren graven van voor de Tweede Wereldoorlog, die eigenlijk na 10 jaar na de laatste begraving geruimd hadden mogen worden. Maar ze waren blijven liggen, zonder dat beide partijen later iets gedaan hadden. De families dachten, omdat nooit meer om geld was gevraagd, dat het 'dus'in het verleden wel afgekocht zou zijn. De begraafplaats aarzelde en vroeg mijn advies. Welnu, er viel niets te verlengen aan die graven, want de termijn was al 50, 60 of 70 jaar verlopen. Wel zou de begraafplaats de graven opnieuw uit kunnen geven, maar dat is een andere insteek.

Ik geloof betreffende oude graven nooit iets, zonder de oude papieren gezien te hebben. Als het werkelijk om graven voor onbepaalde tijd gaat, in de zin van eeuwigdurend, dan is meestal vastgelegd dat de graven niet mogen worden geruimd, zolang de begraafplaats bestaat, of tot het moment dat de begraafplaats gesloten wordt. Dat zijn 2 verschillende dingen. Een gesloten begraafplaats is een begraafplaats waar niet meer opnieuw begraven mag worden, maar die op zich wel gewoon blijft bestaan.

U mag mij de onderliggende papieren opsturen (zie voor mijn adres de Bedrijvengids van deze site). Ik zal u daarna een antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE