Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

De gemeente weet het blijkbaar beter


31 juli 2017

Vraag nummer: 51491

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat een familiegraf in onze familie is. Het gaat om een graf voor onbepaalde tijde. Het grafrecht was in onze familie en toegezegd aan een neef. De rechthebbende heeft altijd laten weten zelf in een ander graf te willen worden bijgezet samen met zijn partner. Echter, in 2003 is er een breuk tussen beiden ontstaan. Dat betekende dat de ex-partner niet meer in het bedoelde graf zou kunnen worden bijgezet. Dit jaar is betreffende ex-partner overleden en tot schrik bijgezet in ons familiegraf. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat dit de wens was van de eerder overleden rechthebbende. Wij betwisten dit omdat er bij de gemeente slechts een notitie is die door eenieder geschreven heeft kunnen worden. Ook was de verstandhouding tussen de inmiddels overleden rechthebbende en zijn ex-partner, verre van goed. Beiden leefden in onmin en konden niet meer met elkaar door één deur. Om die reden gelooft de familie de gemeente niet. De gemeente weigert vragen te beantwoorden die de familie nog slechts als belanghebbende heeft. Getracht wordt om het grafrecht terug in de familie te krijgen, doch de gemeente blijft resoluut in haar besluit de wens van de inmiddels rechthebbende te respecteren, gebaseerd op louter een notitie. De ex-partner van de eerder overleden rechthebbende zou volgens diens familie op eigen titel ook nog de grafsteen hebben laten vervangen en betaald. De gemeente beweert nu in recente e-mail wisseling dat de eerder overleden rechthebbende en zijn ex-partner de grafsteen hebben vervangen. Opnieuw een vreemde bewering omdat het volstrekt onlogisch lijkt dat in een onderlinge strijd waarin beiden elkaar deden vermijden zulke afspraken dan wel uitvoeringen toch gemaakt werden. De nabestaanden van betreffende ex-partner menen te goeder trouw te hebben gehandeld waarbij het vanzelfsprekend is dat betreffende ex-partner van de eerder overleden rechthebbende in het familiegraf is bijgezet. Om die reden heeft de gemeente daags voor de uitvaart van de ex-partner het grafrecht toekend aan de nabestaanden van betreffende ex-partner.
Kan de gemeente op louter van een notitie - die eenieder geschreven kan hebben -, haar mening blijven verdedigen door de (in onze ogen zogenaamde) laatste wil van de destijds rechthebbende te respecteren? Kan de ex-partner zomaar het familiegraf claimen en is hij terecht bijgezet? Zo nee, kunnen wij als familie vragen aan de gemeente om betreffende ex-partner over te zetten naar een ander graf op dezelfde begraafplaats op kosten van de gemeente? De originele grafsteen is verdwenen terwijl deze eigendom was van de familie. Kunnen wij deze kosten verhalen bij de familie van de ex-partner die nu is bijgezet in het familiegraf dan wel bij de gemeente?

Antwoord:

Geachte heer,

Op een dergelijke vraag kan ik - en ieder ander - geen antwoord geven zonder alle documenten betreffende het graf te zien. Maar als ik die documenten wel zou zien, gaat de kwestie het bestek van een eenvoudig kosteloos antwoord op internet te boven.

U mailt met een mailadres uit België. Als het om een graf in België gaat, heb ik te weinig kennis van het recht en de regels aldaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >