Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bij begraven kleinzoon in eigen graf

29 juni 2024

Vraag nummer: 68624

Ik heb na het overlijden van mijn moeder voor "eeuwig " een graf gekocht, mijn ouders liggen daarin begraven en tzt kom ik daar ook bij, nu heeft een kleinzoon te kennen gegeven daarin ook begraven te willen worden, hoe regel ik dat het geregistreerd staat en bij wie, wij zijn bij de Dela verzekerd. Bij voorbaat dank voor uw antwoord mvrgr Mw Ter Horst

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan toevallig zien dat uw graf (in een stad in Noord-Holland) is ondergebracht bij de Stichting Grafzorg Nederland. Die is formeel rechthebbende van het graf.
Als u deze stichting laat weten dat u toestemming geeft om later uw kleinzoon in dit graf bij te laten begraven, is het geregeld.
Een punt is dan natuurlijk nog wel dat er ruimte in het graf moet zijn, of dat er ruimte gemaakt moet kunnen worden (door het zogenaamd 'schudden' of 'samenvoegen' van het graf).

Dit staat los van een verzekering bij DELA, tenzij u daar ook kosten voor het samenvoegen van het graf verzekerd hebt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder