Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betwisting grafkelder (Belgie)


19 november 2008

Vraag nummer: 5891  (oude nummer: 11763)

MOEDER OVERLEDEN EN BEGRAVEN IN DUBBELE GRAFKELDER . VADER LEEFT NOG EN IS 11 JAAR GESCHEIDEN VAN MOEDER. IK ONWETENDE HEEFT MIJN ZUS EEN DUBBELE GRAFKELDER BESTELD BIJ DE BEGRAFENISONDERNEMER. ENKEL MIJN ZUS HAAR HANDTEKENING STAAT OP HET CONCESSIEFORMULIER. IK HEB EEN BRIEF VAN MIJN MOEDER EIGENHANDIG DOOR HAAR GESCHREVEN EN ONDERTEKEND DAT ZE 20 JAAR ONGELUKKIG GETROUWD GEWEEST IS MET MIJN VADER.MIJN VADER HEEFT HET GRAF BETAALD MET DE MENING DAT HET ZIJN RECHT IS OM BIJ MIJN MOEDER TE LIGGEN . IS ER EEN MOGELIJKHEID OM STAPPEN TE ONDERNEMEN ZODAT MIJN VADER NIET IN HETZELFDE GRAF BEGRAVEN WORDT. MVG.EDDY

Antwoord:

Geachte heer,

U mailt met een Belgisch e-mail adres en u hebt het over 'concessie'. In Nederland kennen we dat begrip niet meer, behalve in hele oude stukken over grafrechten uit de 19e eeuw in de grensstreek. Dus ik denk dat uw probleem in Belgie speelt, maar ik ken de regels en rechten in Belgie niet.
Ik wil wel vertellen hoe dat in Nederland zit.

Het is zo dat de rechthebbende op het graf - in uw termen de persoon die de concessie heeft - mag bepalen wie er in dat graf begraven wordt. Als uw zus die concessie heeft, zal zij waarschijnlijk mogen beslissen, wie daar begraven wordt. Als zij na het overlijden van uw vader hem daar wil laten begraven, kan dat. Daar heeft ze van niemand anders toestemming voor nodig (in het Nederlandse recht, maar ik denk dat dat in Belgie ook wel zo zal zijn).

Wat kunt u doen als u daar beslist op tegen bent, omdat u weet dat uw moeder dat niet zou willen, na een ongelukkig huwelijk. Dan kunt u op dit moment niets. Pas op het moment dat uw vader overlijdt en u het vermoeden hebt dat hij in dat graf begraven zou kunnen worden, kunt u uw zus benaderen en zekerheid vragen dat vader niet bij moeder begraven wordt. Als ze die zekerheid niet geeft, kunt u een kort geding aanspannen. U kunt dan aan de rechter uiteenzetten waarom moeder dit beslist niet gewild zou hebben en een verbod vragen om vader daar te begraven. Of zo'n actie kans van slagen heeft is moeilijk te voorspellen. Het hangt van uw argumentatie af, of u eventueel nog getuigen hebt en natuurlijk wat uw zus daarover te vertellen heeft.
Het is ook raadzaam om na het overlijden van vader direct een advocaat in de arm te nemen, die uw zus dan benadert, want een advocaat maakt wat meer indruk dan wanneer u het zelf doet en hij kan ook de juiste stappen zetten voor een kort geding.

Dat is althans wat ik iemand in Nederland zou aanraden.
U kunt nog niet echt iets afdwingen zolang uw vader leeft, want dan kan men het ontkennen of beloven, maar daarmee hebt u nog geen zekerheid. Want men kan het dan op het moment van overlijden toch gewoon anders doen en dan staat u met lege handen. Actie op het juiste moment is van belang.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE