Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling grafrecht plus onderhoud niet meer jaarlijks betalen (Westgaarde).


31 augustus 2011

Vraag nummer: 25837

Ik heb voor een eigen graf op Westgaarde, Amsterdam altijd jaarlijks onderhoudskosten betaald en per 5 jaar grafrecht. Nu heeft de begraafplaats dit gewijzigd. Ik moet nu per 5 of 10 jaar gelijk met de grafrechten ook het onderhoud betalen. Dit kan ik financieel niet opbrengen. Ik wil het onderhoud jaarlijks blijven betalen en grafrecht per 5 jaar. Wat zijn hierin mijn rechten?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt de begraafplaats niet dwingen om de onderhoudskosten jaarlijks te kunnen blijven betalen. De eigenaar van een begraafplaats mag zelf termijnen en tarieven vaststellen.

Ik vermoed dat deze nieuwe maatregel een bepaalde achtergrond heeft. In 2010 is de Wet op de lijkbezorging veranderd. Deze wet gaat over het begraven en cremeren. Wat veranderd is, is dat de mimimumtermijn waarmee grafrechten mogen worden verlengd, is gesteld op 5 jaar. Voor 2010 was er geen termijn; men kon in principe een graf verlengen voor telkens 1 dag. Wat natuurlijk zinloos zou zijn, maar het kon wel. Nu de termijn voor verlenging is vastgesteld op minimaal 5 jaar, lijkt het ook logisch om de termijn voor de onderhoudsbijdragen ook maar meteen op minimaal 5 jaar te stellen.
Maar... dat hoeft niet. Men kan best een grafrecht verlengen met 5 jaar, maar toch de onderhoudskosten jaarlijks laten betalen. Men heeft dan alleen 5 jaar - zo lang als het grafrecht verlengd wordt - de verplichting om jaarlijks te betalen.

Maar goed, wat kunt u er dan nog aan doen?
Ik zie twee mogelijkheden.

De eerste is, dat u een brief schrijft aan de directie en het probleem uiteen zet. Westgaarde is eigendom van de Cooperatie PC. Ik zou de brief, als ik u was, dan richten aan de directeur van de PC, de heer Kaarsemaker. Zie voor adresgegevens de Bedrijvengids van deze site en dan onder Uitvaartverenigingen > PC Hooft. (Men zat vroeger aan de PC Hooftstraat, vandaar de naam). De PC is 'een nette club', als ik het zo even mag zeggen. Ik verwacht dat men serieus naar uw punt kijkt. U bent echt niet de enige.
Ik zou de PC en niet Westgaarde aanschrijven, omdat de PC de baas is en de mensen van Westgaarde, hoe welwillend eventueel ook, die regels maar uit te voeren hebben. Het management van Westgaarde kan waarschijnlijk niet zelf besluiten dat het anders moet.

De tweede mogelijkheid is dat u eerst bij de PC een klacht indient en dat als er geen goede oplossing komt, u een klacht indient bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.

U kunt in uw brief ook opmerken dat andere grote Amsterdamse begraafplaatsen zoals De Nieuwe Ooster en Zorgvlied wel de mogelijkheid geven om onderhoudskosten jaarlijks te betalen. Als Westgaarde dat niet meer doet, kan het voor mensen een reden zijn om voor een andere begraafplaats te kiezen. Dat kan een extra argument zijn om er nog eens over na te denken.

Ik wens u graag veel succes!

Vergelijk eerdere vragen, zoals Verplichte onderhoudskosten na verlenging grafrechten zoon, Zelf onderhoud aan graven doen en Kosten onderhoud graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE