Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Berichtgeving aflopend recht


13 juli 2009

Vraag nummer: 6703  (oude nummer: 13411)

Geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten

Graag u advies over de volgende vraagstelling. 8 mei 1974 werd een uitsluitend recht verleend voor een periode van 10 jaren. Rond mei 1984 hebben de nabestaanden van de overledene geen melding van de gemeente ontvangen dat het recht verlopen is en dat verlenging dient te worden aangevraagd... idem rond mei 1994 en 2004. In hoeverre is de gemeente hierin aansprakelijk en vanaf welke datum geld deze meldingsplicht tav verlopen rechten. Het genoemde graf is nog steeds aanwezig maar heeft nu de status van een algemeen graf. De nabestaanden prefereren echter dat het een "huur" dan wel "eigen" graf dient te moeten blijven. Op de genoemde locatie was het mogelijk huurgraven voor een periode van 2 x 10 jaar te verlengen. Inmiddels worden geen huurgraven meer uitgegeven. Tevens zijn nieuwe verordeningen van kracht geworden, waarbij ook vorige verordeningen zijn komen te vervallen. In hoeverre kunnen de nabestaanden toch nog hun rechten laten gelden... rekeninghoudend met het feit dat genoemde graven in aanmerking komen voor ruiming.

Hoogachtend,
A. Haak
Gemeente Terneuzen

Antwoord:

Geachte heer,

In 1974 kon ook nog een uitsluitend grafrecht voor een periode van 10 jaar worden verleend. Er was toen nog geen wettelijk voorschrift dat het uitsluitend grafrecht minimaal 20 jaar moest zijn. Dat voorschrift kwam pas op 1 juli 1991.
Ook pas per 1 juli 1991 kwam het recht om een graf te verlengen in te wet, net als de verplichting om een verlenging aan te bieden.
In 1984 hoefde de gemeente dus geen verlenging aan te bieden en toe te staan.

Het is nu de vraag of er in 1984 verlengd is. En natuurlijk of er voor die verlenging betaald is. Als dat niet het geval is, ligt er nu een graf waar al 25 jaar geen rechten meer op rusten. Je kunt dan ook niet spreken van 'algemeen graf', maar gewoon van een verlopen graf zonder enig recht en zonder enige status. Een algemeen graf heeft wel een status, maar een verlopen graf niet.

De gemeente is er natuurlijk niet aansprakelijk voor dat de rechten in 1984 niet verlengd zijn. Dat was de eigen verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Zij konden en mochten wel, maar deden niets. Zij hebben de termijn laten verlopen.

Nabestaanden kunnen nu vragen om het graf alsnog als nieuw graf aan hen uit te geven, als zij wensen dat het graf in stand blijft. Zij hebben dan het geluk dat het graf 25 jaar heeft bestaan, zonder dat er een cent voor betaald hoefde te worden.
Verlengen is niet aan de orde, omdat je alleen kunt verlengen als de rechten nog niet afgelopen zijn of recent afgelopen zijn. Maar 25 jaar is niet recent.

De gemeente is niet verplicht om de locatie als nieuw graf uit te geven. Stel dat zij het grafvak anders wil inrichten, dan is zij nu vrij om dat te doen. Nabestaanden kunnen dan wel vragen om de stoffelijke resten op te graven en elders her te begraven in een nieuw graf op een andere plek. Of bij te begraven in een ander bestaand graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >