Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis kosten uit erfenis betaald 2 (en tenaamstelling graf)


10 november 2020

Vraag nummer: 61934

Beste meneer van der Putten, bedankt voor antwoord 61882.
Mijn man had geen testament, de kinderen zijn door hem erkend en zijn erfgenamen. Het geld wat de stiefvader heeft meegenomen uit ons huis was van ons samen en ook spaargeld van kinderen. Alle uitvaart kosten heeft hij betaald met dit geld.
Het probleem is dat hij mij geen facturen/papieren wil laten zien. De grafrechten heeft de zus van mijn overleden partner gekregen, met wie hij 16 jaar geen contact had.
Omdat mijn partner in een graf voor 2 personen ligt, mag zij later ook bepalen wie erbij komt te liggen.
De stiefvader heeft ook zonder overleg de grafsteen besteld. Mijn vraag is of we enige kans hebben om het grafrecht te krijgen [de stiefvader zegt dat kinderen zijn minderjarig en kan niks te beslissen] en of we verplicht zijn om alles te betalen van het nalatenschap.
De rest van het geld heeft de stiefvader zelf gehouden.
Ondanks dat mijn partner geen testament had, ik weet zeker dat dat is niet wat hij wilde.
Bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat u nodig hebt, en snel, is een advocaat of iemand anders die voor de belangen van u en uw kinderen op kan komen. Ik weet niet of u zelf een advocaat kunt zoeken en bekostigen. Als dat niet zo is, kunt u hulp vragen bij Het Juridisch Loket. Zie www.JuridischLoket.nl

U hebt niet verteld om wat voor begraafplaats het gaat, waar die ligt, kerkelijk of gemeentelijk is, of van een stichting en wanneer dit allemaal gebeurd is. Dan kan ik eigenlijk geen advies geven.

Wat ik wel kan zeggen, is dat het niet zo is dat u of uw kinderen niets te zeggen hebben omdat de kinderen minderjarig zijn. De kinderen zijn de enige erfgenamen. Zij kunnen juridisch niet voor zichzelf spreken, omdat ze minderjarig zijn. Maar minderjarigen hebben een wettelijke vertegenwoordiger. Dat bent u. U kunt namens uw kinderen, de wettige erfgenamen, eisen dat de stiefvader verantwoording aflegt over het geld en over zijn handelen. De stiefvader heeft onbevoegd gehandeld, zonder goedkeuring van de erfgenamen. Die goedkeuring had u als wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenamen moeten geven.
Hier moet u met een advocaat over praten.

Voor u is het graf belangrijk. Ik adviseer u onmiddellijk, liever vandaag dan morgen, een brief te schrijven aan de gemeente waar de begraafplaats ligt waar uw partner begraven is.
Wat moet u dan schrijven?
In die brief schrijft u dat het een officieel bezwaarschrift is. U maakt bezwaar tegen het feit dat de grafrechten op het graf van uw partner in handen zijn gekomen van de zus van uw partner. Dat komt door het onbevoegd en eigengereid handelen van de stiefvader. U wilt dat de grafrechten in handen komen van (een van de) erfgenamen, een van uw kinderen. De oudste ligt het meest voor de hand, maar misschien vindt u de jongste meer geschikt. Zolang de kinderen minderjarig zijn, bent u hun wettelijk vertegenwoordiger. Maar als ze 18 jaar zijn, is het kind automatisch de rechthebbende. Daar gaat het om. Soms denken mensen dat minderjarige kinderen geen grafrechten kunnen hebben. Dat is een foute gedachte. Dat kan wel, want hun wettelijke vertegenwoordiger, zoals hun vader of moeder, tekent papieren namens hen.
U schrijft tot slot in de brief dat u bezwaar wilt maken op nader aan te voeren gronden. De 'gronden' zijn de juridisch belangrijke argumenten. Daar kan een advocaat u later mee helpen.

Op de achtergrond speelt het probleem, dat als het graf op naam van de tante van uw kinderen is gezet, het een officieel schriftelijk besluit is van de gemeente. Tegen zo'n besluit kan men alleen binnen 6 weken nadat het besluit is genomen, bezwaar maken. U weet waarschijnlijk helemaal niet wanneer dat schriftelijke besluit is genomen. Dat kan soms na een week na de begrafenis. Soms echter ook pas na maanden.
U moet dat niet gaan onderzoeken of navragen. U moet nu meteen een brief schrijven zoals ik hierboven geschreven heb. Nadat die brief ontvangen is, hoort u wel meteen wat de gemeente denkt of vindt. Dat kunt u met die advocaat bespreken.

Door meteen zelf te schrijven, voorkomt u dat de termijn van 6 weken misschien per ongeluk overschreden wordt. Die termijn is niet altijd doorslaggevend. Het is belangrijk om dan ze snel mogelijk te reageren als dat u kunt doen. Dat kunt u doen na dit advies.
Het is natuurlijk onrechtvaardig dat een graf voor hun vader, dat betaald is uit de erfenis van hun vader (dus het geld van de kinderen is) niet in handen van de kinderen (formeel de erfgenamen) is. Nu kan het graf maar op naam van 1 kind staan, niet van alle 2 samen. Maar het slaat nergens op dat straks een tante, waar u en de kinderen waarschijnlijk nauwelijks contact mee hebben, kan beslissen over het graf.

U moet die brief schrijven en u kunt ook een kopie van dit advies en van uw vorige vraag meesturen. Ik denk dat dat kan helpen, omdat de gemeente het dan beter begrijpt.

Als u de brief geschreven hebt, kunt u alvast een scan van de brief per e-mail aan de gemeente sturen, want de post is soms lang onderweg. En hoe eerder die brief daar is, is belangrijk. U moet de echte papieren brief dan wel nog per post nasturen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook vervolgvraag 61991 'Begrafenis kosten uit erfenis betaald 3'.


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE