Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafkosten dubbel gerekend?


27 februari 2017

Vraag nummer: 49830

Begraven van een stoffelijk overschot 770 euro. exclusief het openen en sluiten van een graf op rechterlijk bevel of anderszins. Tarieven lijst kerkhof. De uitvaartondernemimg stelt dat hier het openen en sluiten van een graf bij inbegrepen is.
De uitvaartondernemimg die het uitvoert is echter een andere onderneming via de kerk en die rekent ook nog eens een bedrag van tussen 600-1000 euro. Dit v h graven van het graf. Kan dit zomaar? Mijn schoonmoeder werd enkel bijgelegd in bestaand graf. Indien nodig kan ik u de tarienlijst alsmede reglement alsnog toesturen.

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt mij de facturen en de tarieflijst en het reglement van deze begraafplaats toegestuurd. Ik heb ze bekeken. Ik ben ook van mening dat de kosten van het feitelijke graven van het graf 2 keer in rekening zijn gebracht. Een keer voor 770,- euro en een keer voor 800,- euro. Dat kan natuurlijk niet.

Ik kan mij voorstellen dat deze kleine begraafplaats geen eigen personeel heeft en een bedrijf inhuurt dat de graven delft. Als de kerk/begraafplaatshouder grafdelven voor 770,- euro op de lijst heeft staan en het bedrijf dat feitelijk delft 800,- euro in rekening brengt bij de kerk, legt de kerk er 30,- euro op toe. Overigens kan ik de kerk wel wat tips geven voor bedrijven die in de regel goedkoper een graf maken. Maar ik ken de lokale situatie niet en misschien zijn die hoge kosten wel terecht omdat de plek moeilijk toegankelijk is, of omdat er problemen zijn met het stutten en de bekisting.

Nog even een opmerking over een detail. In de tarievenlijst staat vermeld dat het begraven van een stoffelijk overschot exclusief het openen en sluiten van een graf op rechterlijk bevel of anderszins 770 euro kost. U schrijft "Dit impliceert volgens mij dat er geen extra kosten opgevoerd kunnen worden voor het openen en sluiten van het graf". Dat is een misverstand.
De formulering van de kosten in de tarieflijst is tekstueel niet helemaal correct. De kerk (als de begraafplaatshouder) begraaft immers niet; de begraafplaatshouder zorgt er voor dat er een open graf is en gooit dat graf na het begraven dicht. Het begraven zelf, het laten dalen van de kist in het graf, is het werk van de uitvaartondernemer met zijn dragers.
De passage in de tarieflijst "exclusief het openen en sluiten van een graf op rechterlijk bevel of anderszins" is een kwestie van klokken en klepels. In artikel 30 van de wet staat dat geen vergunning voor opgraving van de burgemeester nodig is bij een opgraving ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op een strafrechtelijk onderzoek. Maar dat heeft helemaal niets te maken begraven, alleen met opgraven. Een begraafplaats mag volgens de wet best kosten in rekening brengen voor het herbegraven van een overledene die op grond van een rechterlijk bevel is opgegraven. Die kosten zijn dan niet voor de familie, maar voor Justitie. Dat deze begraafplaats - bij mijn weten als enige in Nederland - zo aardig is om in het geval van een herbegraving als gevolg van strafrechtelijk onderzoek geen kosten te rekenen, kan. Maar dat heeft helemaal niets met uw situatie, het begraven van uw schoonmoeder, te maken.

Wat nu te doen?
U hebt geen rekening gehad van de begraafplaats, maar van de uitvaartonderneming. U kunt bij die uitvaartonderneming reclameren: er zijn twee keer kosten voor het openen en het sluiten van het graf in rekening gebracht. Als de uitvaartondernemer die kosten van de begraafplaats gedeclareerd heeft gekregen, moet zij zelf daar reclameren. Maar daar staat u buiten. U hebt in dit geval alleen te maken de met factuur van de uitvaartondernemer. Dat de uitvaartondernemer wellicht klakkeloos onjuiste kosten accepteert, is haar risico.

Mijns inziens zou de juiste reactie van de uitvaartonderneming moeten zijn: "U hebt gelijk. Wij halen die 800,- euro van de rekening en zullen dit met de begraafplaatshouder oplossen". Als de begraafplaatshouder een factuur voor zowel 770,- als 800,- heeft gestuurd, zit daar de fout.

Als de uitvaartondernemer zegt: "wij handhaven de nota", zie ik 2 opties.
1. U betaalt de nota onder aftrek van 800,- euro en dient een klacht in bij de directie van de uitvaartonderneming. Als die klacht niet tot een oplossing (het aftrekken van 800,- euro van de rekening) leidt, kunt u vervolgens misschien een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen, mits deze uitvaartonderneming is aangesloten bij een brancheorganisatie. Zie voor de mogelijkheden en procedure de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.
2. Als deze onderneming niet is aangesloten bij een brancheorganisatie die is aangesloten bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen (die organisatie achter de Ombudsman Uitvaartwezen), zou ik adviseren de nota te betalen onder aftrek van 800,- euro en aan de directie van het bedrijf uiteenzetten waarom u die kosten niet betaalt: het is dubbelop en niet conform de tarieflijst van de begraafplaats. En dan kunt u er aan toevoegen: "Indien u zich niet in mijn beslissing en uitleg om die 800,- niet te betalen kunt vinden, staat het u vrij om zich tot de rechter te wenden". Laat de zaak maar voor de rechter komen: op basis van bovenstaande feiten zult u niet hoeven betalen.
Als de uitvaartonderneming met andere argumenten en feiten komt, kunt u die alsnog overwegen en misschien toch geheel of deels betalen. Maar nu niet.
Als de uitvaartonderneming met een incassobureau aan komt zetten, moet u zich niet laten intimideren. Een incassobureau kan ook helemaal niets zonder gerechtelijke uitspraak, alleen bluffen. Maar uw zaak is sterk, dus u kunt zich op het standpunt stellen en dat volhouden: "Leg het maar voor aan de rechter. Ik wil best betalen, maar alleen als de rechter oordeelt dat de rekening correct is".

Maar goed, ik denk dat de kans groot is dat als u een en ander rustig met de uitvaartonderneming overlegt, men zal zien dat u gelijkt hebt.
Dan moet de onderneming het nog oplossen met de begraafplaats, maar als die er even rustig over nadenkt zal ook zij zien dat sprake is van een fout of misverstand.
De uitvaartondernemer hoeft de begraafplaats niet te betalen en kan zo nodig dezelfde werkwijze volgen die ik hierboven beschreef. Ik heb gezien dat de betreffende begraafplaatshouder lid is van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Deze organisatie is aangesloten bij het Klachteninstituut, wat betekent dat de uitvaartonderneming waarschijnlijk een klacht over de begraafplaats kan indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE