Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkopen onderhoud familiegraf Rijswijk; terecht?


27 augustus 2019

Vraag nummer: 58465

Beste dhr,

Mijn vader is in het bezit van een familie graf. Mijn oma is komen te overlijden en heeft bij leven de grafrechten al overgeschreven.

Nu wordt er ons verteld dat wij bij bijplaatsing opnieuw het onderhoud van het graf moeten afkopen. Wij waren in de veronderstelling dat het onderhoud voor onbepaalde tijd was afgekocht. Echter geven zij dus aan dat dit alsnog opnieuw betaald moet worden. Ik heb in uw andere antwoorden al vernomen dat de begraafplaats (oud Rijswijk, yardin) ons niet kan verplichten om het onderhoud af te kopen.

Echter is mijn vraag;
Kan de begraafplaats, bij een bijplaatsing, zonder overschrijven van grafrechten, verplichten om het onderhoud af te kopen, wanneer deze al voor onbepaalde tijd is afgekocht?

Mvg,
Jennifer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het bijplaatsen van een overledene in een graf of het overschrijven van grafrechten op een nieuwe rechthebbende zijn juridisch geen rechtsgeldige redenen om onderhoudsrechten te gaan betalen voor een bestaand particulier graf, ergens in het midden van een lopende termijn.
Bij graven voor onbepaalde tijd loopt de termijn heel erg lang.

Als de begraafplaats meent dat een onderhoudsrecht verschuldigd is, zal ze dit moeten aantonen. Niet vertellen, maar hard maken met het reglement en een contract in de hand.

Ik heb zelf in het verleden het beheersreglement voor deze begraafplaats (en andere begraafplaatsen van Yarden) geschreven en kan mij niet herinneren dat zij een handvat bevat om onderhoudsrechten te kunnen vragen voor lopende contracten. Als u twijfelt of de begraafplaats wel terecht deze kosten in rekening brengt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de mogelijkheden en procedure www.Ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Aan de andere kant: als u meent dat in het verleden onderhoud al is afgekocht, zult u dat ook moeten aantonen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE