Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop onderhoudskosten graf Den Haag


24 maart 2017

Vraag nummer: 50216

Op 7 mei 2007 heeft mijn moeder een graf voor 30 jaar afgenomen van de gemeente Den Haag i.v.m. het overlijden van mijn vader. Zij heeft toen gekozen om jaarlijks de onderhoudskosten te betalen. Op 27 januari jl, is mijn moeder overleden en heb ik verzocht om de rechten van het graf op mijn naam te zetten. De gemeente stuurt mij nu een rekening voor afkoop onderhoud voor 10 jaar, omdat er 10 jaar grafrust moet zijn. De grafrechten lopen nog ruim 20 jaar. In het document op mijn naam voor de overschrijving van de rechten staat dat de rechthebbende verplicht is te zorgen dat de grafbedekking in goede staat moet zijn. Tevens staat er dat een graf van voor 1991 bij overschrijving onderhoudsbijdrage moet betalen. Niets over het verplichte afkopen van de onderhoudsbijdrage. Tevens heeft de gemeente de algemene informatie 2017 meegezonden. Ook in deze informatie staat niets van verplicht afkopen. Ben ik nu verplicht op af te kopen. Een soort gelijke vraag heb ik op uw site kunnen terugvinden, maar waarnaar kan ik verwijzen om bezwaar te maken bij de gemeente Den Haag. De gemeente is van mening dat alles juridisch is getoetst en dat ik ongelijk heb. Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

In de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016, die door de gemeenteraad is vastsgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015, is in artikel 20 het volgende geregeld:
"Lid 3
Bij iedere begraving in een particulier graf geldt een verplichte afkoop van de kosten voor het onderhoud zoals bedoeld in het eerste lid zodanig dat in de kosten voor het onderhoud gedurende de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar is voorzien."

Dus de gemeente Den Haag heeft gelijk. Althans op dit punt. Deze regeling bestond nog niet in 2007, anders had uw moeder toen ook al tien jaar onderhoud ineens moeten afkopen.

Terzijde: u schrijft ook nog "Tevens staat er dat een graf van voor 1991 bij overschrijving onderhoudsbijdrage moet betalen." Daar heb ik mijn bedenkingen bij. In lid 4 van datzelfde artikel 20 staat: "Voor particuliere graven waarvan de uitgifte dateert van vóór 1991, ontstaat de in het tweede lid verplichting alsnog:
a. bij verlenging van de uitgiftetermijn overeenkomstig artikel 15, tweede lid
b. bij overboeking op een nieuwe rechthebbende overeenkomstig artikel 17."
Dat onderdeel a klopt, maar of een nieuwe verplichting onder b mogelijk is, is iets waar ik bedenkingen bij heb. Ik meen dat dat in principe niet kan, tenzij in oude aktes of verordeningen een voorbehoud is gemaakt.
Maar dat is voor u niet relevant.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE