Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afkoop onderhoud eeuwigdurende graven

5 januari 2012

Vraag nummer: 27119

Geachte heer Van der Putten,

Wij hebben een verzoek gekregen van een rechthebbende om het jaarlijkse onderhoud af te kopen. Is dit als gemeente verstandig om te doen? Ik vraag dit met name, aangezien we in het verleden contact hebben gehad over het ruimen van eeuwigdurende graven en u aangaf dat dit alleen mogelijk was wanneer er geen rechthebbende is van een graf en het graf duidelijk verwaarloosd was. Wanneer een rechthebbende nu het onderhoud afkoopt en de rechthebbende overlijdt bijvoorbeeld over 20 jaar, dan kun je waarschijnlijk nooit "gebruik maken" van deze mogelijkheid, omdat je je als gemeente hebt "verplicht" om het onderhoud "eeuwig" te verzorgen. Of vergis ik me in deze redenering? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

L. Zondag

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt gelijk. Als de gemeente het onderhoud afkoopt is er mogelijk een probleem om gebruik te maken van de verwaarlozingsregeling van artikel 28 Wet op de lijkbezorging. Lid 4 regelt dat in geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, de houder van de begraafplaats alleen actie kan ondernemen voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt.
Nu is het zo dat het onderhoud dat een begraafplaatshouder in rekening brengt normaal niet de reparatie van grafmonumenten inhoudt. Meestal is het een bijdrage in het algemeen onderhoud van het terrein. Soms ook voor het schoonmaken van het grafmonument. Maar zelden voor het voorkomen van gebreken als breuk of andere ernstige beschadigingen.

Omdat uw beheersverordening en de Verordening lijkbezorgingsrechten niet de mogelijkheid kennen om kosten voor onbepaalde tijd af te kopen, u dat niet kunt doen. U kunt alleen regelingen treffen die volgens de verordeningen mogelijk zijn. Dat is nu voor maximaal 30 jaar, zag ik.
De kosten voor afkoop betreffen - juridisch gezien - belastingen. Het heffen van belastingen is aan strenge regels gebonden. Men kan geen belasting heffen als er geen grondslag in de beheersverordening en de Verordening lijkbezorgingsrechten is.
Vergelijk ook een andere vraag die vandaag is gesteld: Lengte v.d. verplichte verlenging uitgiftetermijn bij bijzetting.

Rechthebbenden die willen voorkomen dat een grafrecht kan vervallen, kunnen voor noodzakelijk groot onderhoud en reparaties van een grafmonument een regeling treffen bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Die instelling kan zorg dragen voor reparaties. En trouwens ook voor de jaarlijkse betaling van onderhoudskosten. Of voor betaling over 30 jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
Bijvoorbeeld een vraag over aankoop en behoud van een graf voor eeuwig:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder