Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lengte v.d. verplichte verlenging uitgiftetermijn bij bijzetting


5 januari 2012

Vraag nummer: 27121

Mijnheer Van der Putten,

De gegevens: oktober 2011 wordt een echtgenote bijgezet in het graf van de echtgenoot. De huur loopt nog tot juli 2012.
In onze (oude) beheers-verordening staat de bepaling dat moet worden bijgehuurd tot tenminste de wettelijke grafrusttermijn. De familie wil echter meer bijhuren dan 10 jaar, 20 jaar is het verzoek. Voor de nieuwe WoL van 1-1-2010 was het logisch dat dit bijhuren beperkt was tot 10 jaar. Ook de gewone verlengingen konden immers met niet meer dan 10 jaar verlengd worden. Is verlengen met 20 jaar (of elk ander jaar tuusen 5 en 20) nu dan wel mogelijk nu de nieuwe WoL bij 'gewone' verlengingen de keuze biedt tussen minstens 5 en maximaal 20 jaar?

Zo ja, kan dat pas als je het hebt geregeld in je ('nieuwe') verordening of kan het 'zo'?

Met vriendelijke groet,

S. de Haij.

Antwoord:

Geachte heer,

In artikel 17 lid 2 van de beheer(s)verordening van uw gemeentelijke begraafplaats staat dat grafrechten met 10 jaar kunnen worden verlengd. Niet meer en niet minder.
Verlenging voor een andere termijn is dus niet mogelijk. De verordening is bepalend.

Dat de Wet op de lijkbezorging (Wlb) sinds 2010 het ook mogelijk maakt om verlenging van 20 jaar toe te staan, is niet relevant. Het is volgens de wet mogelijk om een grafrecht minimaal met 5 en maximaal met 20 jaar te verlengen. Dat betekent dat een verlening van 6 jaar of een verlenging van 13 jaar, 2 maanden, 3 weken, 1 dag en 5 uur en 33 minuten ook toegestaan is. Maar dat wil niet zeggen dat een begraafplaatshouder een verzoek tot verlenging met 13 jaar, 2 maanden, 3 weken, 1 dag en 5 uur en 33 minuten ook in moet willigen. De wet geeft alleen aan binnen welke bandbreedte een begraafplaatshouder een regeling kan treffen. Die regeling is dan bepalend. In uw gemeente is dat 10 jaar. Een begraafplaatshouder is ook vrij om te bepalen dat op zijn begraafplaats verlengingen altijd met 13 jaar, 2 maanden, 3 weken, 1 dag en 5 uur en 33 minuten gebeuren. Alleen vinden de meeste begraafplaatshouders dat waarschijnlijk geen handige overzichtelijke termijn.

Bij u geldt 10 jaar. Als u het anders zou willen, moet u eerst de beheersverordening aanpassen. En natuurlijk ook de Verordening lijkbezorgingsrechten. U kunt alleen regelingen treffen die volgens de verordeningen mogelijk zijn. De kosten betreffen immers - juridisch gezien - belastingen. Het heffen van belastingen is aan strenge regels gebonden. Men kan geen belasting heffen als er geen grondslag in de beheersverordening en de Verordening lijkbezorgingsrechten is.

De betreffende familie kan nu overigens ook al een verlenging regelen, namelijk via de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Grafzorg betaalt dan in 2022 de gewenste verlenging van 10 jaar. En in 2032 nog een en in 2042 nog een, als de familie dat zou willen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
Bijvoorbeeld de vraag of men nieuwe voorwaarden kan stellen bij de overschrijving van het grafrecht:


Zie over Grafzorg Nederland:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE