Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkoop kosten onderhoud bij overschrijving grafrecht. Mag dat? (nee)


13 december 2005

Vraag nummer: 4167  (oude nummer: 7044)

Cliënt heeft twee graven, op begraafplaatsen van Yarden in Rijswijk. Cliënt heeft nooit iets hoeven betalen voor het onderhoud van deze graven.
Op het moment dat de grafrechten worden overgeschreven op zijn erfgenamen zijn deze verplicht het onderhoud van de graven af te kopen.
Kan deze verpichting zo maar worden opgelegd?
Bij voorbaat dank, m.vr.gr.,
Mirjam Leenhouts

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een verplichting kan nooit 'zomaar' worden opgelegd. De begraafplaatshouder zal hard moeten kunnen maken op grond van wat de verplichting wordt opgelegd.

In het algemeen is het zo dat als een graf verlengd wordt, dus nadat een lopende termijn is afgerond, de verlenging geschiedt op de voet van de nieuwe dan geldende regels. De verplichting om onderhoudskosten te betalen kan dan zo'n nieuwe geldende regel zijn.
Maar als een graf wordt overgeboekt gedurende een lopende termijn, is er juridisch geen enkele grond om de inhoud van de lopende overeenkomst te wijzigen. Het grafrecht is immers een zakelijk recht, dat los staat van de persoon van de rechthebbende. Tenminste, als de persoon wijzigt, wijzigt niet daardoor het recht of de overeenkomst.
Zie over andere voorwaarden bij de overschrijving van een grafrecht de volgende video:


Indien u(w cliënt) meent dat de begraafplaatshouder onjuist handelt, kan een klacht worden ingediend bij de Ombudsman uitvaartwezen (www.uitvaart.nl/ombudsman).

Vergelijk andere vragen over onderhoud, zoals Verplichte onderhoudskosten na verlenging grafrechten zoon, Zelf onderhoud aan graven doen en Kosten onderhoud graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE